Ametlikud allahindlused Poolas

1. 100% – Piirivalvurid – illegaalne migratsioon

Piirivalvurid, kes täidavad ametiülesandeid, mis on seotud illegaalse migratsiooni ennetamise ja takistamisega erilist rahvusvahelist huvi pakkuvatel transporditeedel

– kehtib tavalise, kiire ja ekspressreisi puhul

2. 95% – Pimedate saatjad

Pimedat reisil saatev juht või hooldaja

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

3. 95% – Sõjainvaliidi hooldaja

Saatja või hooldaja, kes saadab sõjainvaliidi, keda loetakse täiesti võimetuks üksi töötama ja võimetuks üksi elama

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

4. 95% – Iseseisvalt hakkama mittesaavate inimeste hooldajad

Iseseisvalt mitte hakkamasaavat isikut reisil saatev saatja või hooldaja

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

5. 93% – Pimedad

Pimedad, keda loetakse võimetuks üksi elama

– kehtib tavalise reisi puhul

6. 78% – Piirivalvurid

Mundris piirivalvurid ametikohustuste täitmisel, mis on seotud riigipiiri kaitsmisega, samuti kinnipeetud isikute eskortimisel, patrullis olles, piiri liikluskontrolli tegevusi tehes

– kehtib tava- ja kiirliinidel

7. 78% – Tolliametnikud ja Rahandusministeeriumi töötajad

Tolliametnikud ja rahandusministeeriumi töötajad ametlike kontrolloperatsioonide käigus, mis on määratletud Maksuameti 2016. a 16. novembri määruse lõigus V (seaduste žurnaal, üksus 1947)

– kehtib tava- ja kiirliinidel

8. 78% – Politseiametnikud

Mundris politseiametnikud, kes eskordivad kinnipeetud isikuid või kaitstavat vara, transpordivad eripostisaadetisi, on patrullis ning abistavad jõuametkondade tegevusi

– kehtib tava- ja kiirliinidel

9. 78% – Sõjaväepolitseinikud

Sõjaväepolitseinikud ja sõjaväeliste korrakaitseasutuste esindajad ametlike patrullide ning muude ametlike tegevuste käigus ühistranspordis

– kehtib tava- ja kiirliinidel

10. 78% – Puuetega lapsed

Puuetega lapsed ja noored (kuni 24 a) transpordil elukohast järgmistesse sihtkohtadesse:

lasteaiad, koolid, kõrgemad õppeasutused, hooldus- ja haridusasutused, koolitusasutused, erihariduskeskused, lastel ja noorukitel kooli ja õpingutega seotud kohustuste täitmise abistamise keskused, rehabilitatsiooni- ja haridusasutused, sotsiaalhoolekande asutused, tugikeskused, tervisekeskused, psühholoogilise ja pedagoogilise nõustamise kliinikud, sh erikliinikud ja rehabilitatsiooniasutused; ja neist tagasi

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

11. 78% – Puuetega laste ja noorukite hooldajad

Vanem või hooldaja, kes saadab puuetega last või noorukit reisidel järgmistesse sihtkohtadesse:

lasteaiad, koolid, kõrgemad õppeasutused, hooldus- ja haridusasutused, koolitusasutused, erihariduskeskused, lastel ja noorukitel kooli ja õpingutega seotud kohustuste täitmise abistamise keskused, rehabilitatsiooni- ja haridusasutused, sotsiaalhoolekande asutused, tugikeskused, tervisekeskused, psühholoogilise ja pedagoogilise nõustamise kliinikud, sh erikliinikud ja rehabilitatsiooniasutused; ja neist tagasi

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

12. 78% – Sõjainvaliidid, kes ei ole võimelised üksinda töötama ja elama

Sõjainvaliid, keda loetakse võimetuks omapead elama ja töötama

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

13. 78% – Mittekarjäärisõjaväelased

Mittekarjäärisõjaväelased, v.a üleajateenijad ja muu sarnase teenistusvormiga tegevväelased

– kehtib tava- ja kiirliinidel

14. 78% – Kuni 4 a vanused lapsed

Kuni 4 a vanused lapsed oma istmel

– kehtib tava- ja kiirliinidel

15. 78% – Pimedad sõjas haavata saanud tsiviilisikud

Pimedad sõjas haavata saanud tsiviilisikud, keda loetakse võimetuks üksinda elama

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

16. 78% – Puuetega üliõpilased

Puuetega üliõpilased (kuni 26 a) transpordil elukohast järgmistesse sihtkohtadesse:

lasteaiad, koolid, kõrgemad õppeasutused, hooldus- ja haridusasutused, koolitusasutused, erihariduskeskused, lastel ja noorukitel kooli ja õpingutega seotud kohustuste täitmise abistamise keskused, rehabilitatsiooni- ja haridusasutused, sotsiaalhoolekande asutused, tugikeskused, tervisekeskused, psühholoogilise ja pedagoogilise nõustamise kliinikud, sh erikliinikud ja rehabilitatsiooniasutused; ja neist tagasi

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

17. 51% – Pimedad

Pimedad, keda loetakse võimetuks üksi elama

– kehtib kiire reisi puhul

18. 51% – Veteranid

Veteranid ja teised kvalifitseeruvad isikud – pensionärid, invaliidid ja pensionimakseid või peretoetust saavad isikud

– kehtib tava- ja kiirliinidel

19. 51% – Kommunismivastase opositsiooni aktivistid ja poliitilistel põhjustel represseeritud isikud

– kehtib tava- ja kiirliinidel

20. 49% – Hooldusvajadusega isikud

Isikud, kes ei ole võimelised üksinda elama, erandiks pimedad, keda loetakse võimetuks üksinda elama

– kehtib tavalise reisi puhul

21. 37% – Üle 4 a vanused lapsed

Lapsed vanuses üle 4 a kuni kohustusliku aastase eelkooliperioodi alguseni

– kehtib tava- ja kiirliinidel

22. 37% – Pimedad

Pimedad, keda ei loeta võimetuks üksi elama

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

23. 37% – Puuetega veteranid

Haavatud veteranid, kes saavad puudetoetusi riigist väljas toimunud tegevustes saadud vigastuste või haiguste tõttu

– kehtib tava- ja kiirliinidel

24. 37% – Sõjainvaliidid

– kehtib tavalise ja kiire reisi puhul

25. 37% – Hooldusvajadusega isikud

Isikud, kes ei ole võimelised üksinda elama, erandiks pimedad, keda loetakse võimetuks üksinda elama

– kehtib kiire reisi puhul