Kas süsinikuneutraalne bussireis on võimalik?

Kuidas see töötab?

Kui teed FlixBusi piletipoes veebipõhise broneeringu, vali soovitud Euroopa bussireis ja tähista siis lihtsalt valik „CO2 kompenseerimine“. Seejärel arvutatakse Sinu reisi CO2 emissioonid vastavalt selle kestusele ja pikkusele. Arvutatud kogus lisatakse automaatselt piletihinnale. Sinu keskkonnasäästlikkus lisab reisi hinnale umbes 1–3%. Sinu annetus investeeritakse sertifitseeritud kliimakaitseprojektidesse kooskõlas rahvusvaheliste keskkonnastandarditega

Ole roheline! See on parem keskkonna jaoks!

FlixBusid on märkimisväärselt kütusetõhusad ning emiteerivad väga vähe kasvuhoonegaase. Muidugi on raske reisida ilma CO2 tekitamata, isegi kõige keskkonnasõbralikumas bussis. Seetõttu ning koostöös atmosfair’iga pakume me kõigile reisijatele broneerimisel võimalust oma FlixBusi reisi kliimamõju hüvitada. Lähtudes emissioonidega kauplemise põhimõttest antakse Sulle võimalus teha vabatahtlik annetus keskkonna huvides. See investeeritakse sertifitseeritud kliimakaitseprojektidesse ning aitab tekitatud CO2 mõju hüvitada.

Vaata, kuidas Sinu süsinikuemissioonide hüvitusi kasutatakse aastal 2018

2018. aastal rahastavad Sinu annetused FlixBusi kaudu atmosfair’i ÜRO poolt akrediteeritud Gold Standardi projekti, mille eesmärk on pakkuda Rwanda elanikele energiatõhusaid pliite. Nende abil kasutavad Rwanda maapiirkondade elanikud süüa valmistades 80% vähem puitu kui traditsioonilistes kolletes. Seega aitab see projekt säästa kohalikke metsi, mis on mägigorillade viimane säilinud elupaik maailmas, ja annab oma panuse globaalsesse kliimakaitsesse. Lisaks toetab projekt Rwanda jätkusuutlikku arengut. Tegu on sotsiaalmajanduslikult ühe maailma kõige vähem arenenud riigiga. Projekt panustab suurelt kohalikku rahva arengusse, näiteks:

  • Rahastades kohalike perekondade „Save80“ pliite
  • Kõrgem elukvaliteet puidu hankimise väiksemate kulude ja lühema aja tõttu
  • Inimeste parem kopsufunktsioon meditsiiniliste uuringute andmetel

Vaata, kuidas Sinu süsinikuemissioonide hüvitusi kasutati aastal 2016

Tänu Sinu panusele kliimakaitsesse toetasime me 2016. aastal Kariibi mere saarel Arubal tuuleenergiaprojekti. See hõlmas tuuleturbiinide kui alternatiivse jätkusuutliku energiaallika ehitamise ja hooldamise rahastamist. Saare tuulefarm on tähtis teedrajav projekt kohalike taastuvenergiaallikate kasutamisel kogu Kariibi meres. Investeeringud tuuleenergiasse parandavad riiklikku energiajulgeolekut, toetavad globaalset kliimakaitset ning soodustavad jätkusuutlikku energiatootmist. Lisaks kliimakaitsele panustab projekt märkimisväärselt ka kohalikku elanikkonda:

  • Suurem sõltumatus välistest energiaallikatest, tugevdades piirkonna kohalikku varu
  • Kohaliku majanduse tugevdamine, luues uusi töökohti süsteemide ehitamisel, töös hoidmisel ja hooldamisel
  • Kohaliku taristu turgutamine tuuleenergia projekti raames
  • Kohaliku õhukvaliteedi paranemine läbi kahjulike ainete vältimise, mida varem tekitati fossiilkütustepõhiste energiaallikate kasutamisel