Kui Sul on veebisaidi avamisega raskusi, siis helista meile telefonil +49 30 300 137 300 või vaata FlixBus Google Assistanti rakendust.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I.  Üldised tegevus- ja broneerimistingimused

Seis: 05.08.2021

1 Rakendamisala

1.1 FlixBusi veebiportaalide (k.a mobiilirakendus, mis on mõeldud klientidele nende veebiportaalide kasutamiseks) kasutamisel ja FlixBusis reiside broneerimisel rakenduvad üldised tegevustingimused ja broneerimise eritingimused.

1.2 Palume arvestada, et need üldised tegevustingimused ja broneerimise eritingimused ei kehti järgmistel juhtudel, mis on kaetud eraldi tingimustega:

a) FlixBus võimaldab oma veebiportaalides teatud teekondade puhul ka kolmandatest osapooltest, FlixBusi poolt heaks kiidetud vedajate maanteetransporditeenuste pakkumist ja broneerimist, mille puhul FlixBus ei ole piletite broneerimisel lepinguline partner (nn „valge sildi vedajate pakkumised“). Need pakkumised ei too kaasa teekondade broneerimist FlixBusi juures, sest nende pakkumiste puhul võimaldab FlixBus üksnes valge sildi vedajate pakkumiste broneerimist veebisaidil aadressiga booking.flixbus.com või mobiilirakenduses, mis on loodud selleks, et kliendid saaksid külastada veebisaiti (koos: „valge sildi platvorm“). Valge sildi vedajate pakkumiste kohaldatavust näitab broneerimise käigus ümbersuunamine FlixBusi veebiportaalidest valge sildi platvormile. Klientide ligipääsu valge sildi platvormile ning FlixBusi ja tema partnerite poolt osutatavate teenuste tingimusi seoses valge sildi vedaja pakkumise broneeringuga valge sildi platvormil reguleeritakse eraldi valge sildi platvormi kasutustingimustega.

b) Reisijate vedamisele kehtivad tingimused on kehtestatud eraldi tingimustega, mis olenevad konkreetsest lepingulisest vedajast. Konkreetne lepinguline vedaja („vedaja“) ja vastavad veotingimused („vedaja tingimused“) esitatakse otsingu- ja broneerimisprotsessi käigus.

2 Lepingupartner

Reiside broneerimisel (piletite müümisel) ja veebiportaali kasutamisel on lepingupartneriks FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, edaspidi „FlixMobility“.

3 Veebiportaali kasutamine ärieesmärkidel

3.1 Hinnavõrdlussaidid võivad sõlmida FlixMobilityga kirjaliku lepingu, mis võimaldab neil saada, töödelda ja avaldada teavet FlixMobility hindade ja sõiduplaanide kohta.

3.2 FlixMobility veebiportaali ei ole lubatud kasutada ärieesmärkidel. Automaatsüsteemide kasutamine veebisaidilt andmete väljavõtmiseks ärieesmärkidel kasutamiseks („andmekoorimine“) on keelatud. FlixMobility jätab endale õiguse võtta rikkumise korral asjakohased meetmed.

4 Maksed ja kupongid

4.1 Pileti ostmisel saab kasutada erinevaid maksemeetodeid olenevalt sellest, kus pilet broneeritakse.

 • Internetis: PayPal, deebet- ja krediitkaart (Mastercard/Visa/Amex), SOFORT-pangaülekanne, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, DotPay, Google Pay, Apple Pay. Jätame endale õiguse mitte aktsepteerida broneerimisel mõningaid maksemeetodeid ja palume kasutada muid makseviise.
 • Sõidukis: sularaha.
 • Müügipunktis/reisibüroos: kõik büroo aktsepteeritavad makseviisid; sularaha aktsepteeritakse alati. Kui müügipunktiks on vedaja sõiduk, võivad maksemeetodid olla piiratud üksnes sularaha või pangakaardiga.

4.2 RatePAY/krediitkaardiga maksmise eritingimused

4.2.1 RatePAY GmbH lisaüldtingimused

Sobiva makseviisi pakkumiseks teeme koostööd ettevõttega RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliin (edaspidi „RatePAY“). Kui sõlmite kliendina RatePAY makseviisi kasutades RatePAY-ga kehtiva lepingu, esitame maksenõude RatePAY-le. RatePAY makseid kasutades edastame maksenõude RatePAY partnerpangale. Kui valite mõne siin pakutud RatePAY makseviisi, annate nõusoleku oma isikuandmete ja tellimuse edastamiseks RatePAY-le isiku tuvastamise ja maksejõulisuse kindlaksmääramiseks ning lepingu täitmiseks. Üksikasjad on esitatud RatePAY makseviiside lisatingimustes ja andmekaitseteatises, mis moodustab üldiste tegevus- ja broneerimistingimuste osa ning mida rakendatakse, kui valite maksmiseks RatePAY.

4.2.2 Krediitkaardiga maksmine

4.2.2.1 Krediitkaardiga makstes debiteeritakse tasu broneerimise lõpus kliendi pangakontolt. Krediitkaardiga makstes annab klient broneerimise ajal oma krediidiasutusele juhise edastada FlixMobilityle või kaarditehingu vaidlustamise korral FlixMobility poolt volitatud kolmandale isikule kliendi nimi ja täielik aadress, et FlixMobility saaks esitada kliendi vastu nõude.

4.2.2.2 Krediitkaarditehingu vaidlustamise korral maksab pangatasud reisija. Samuti võidakse võtta tühistamistasu. Reisijatele antakse võimalus tõendada, et kaarditehingu vaidlustamisega kaasnesid väiksemad kulud või ei kaasnenud kulusid. Kaarditehingu vaidlustamise korral võidakse kliendi krediitkaardimaksed ajutiselt või pikemaks ajaks blokeerida.

4.2.3 Kui FlixMobilityl ei õnnestu raha sisse nõuda, edastatakse nõue edasiseks töötlemiseks ettevõttevälisele teenuseosutajale. Selleks võib FlixMobility edastada võlgniku isikuandmed ettevõttevälisele teenuseosutajale.

4.2.4 Tasaarvestus, kinnipidamisõigus

4.2.4.1 Kliendil on tasaarvestamise õigus ainult juhul, kui nende vastunõue on seaduslikult kinnitatud või me ei vaidlusta seda või nõustume sellega. Peale selle on kliendil kinnipidamisõigus ainult siis ja sellises ulatuses, kui nende vastunõue põhineb samal lepingulisel suhtel.

4.2.4.2 Kui klient on jätnud maksekohustuse täitmata, tuleb kõik samal lepingulisel suhtel põhinevad nõuded kohe tasuda.

4.2.5 Lisatasud

4.2.5.1 Internetipoes esitatud piletihinnad sisaldavad kõiki lisatasusid, mis kolmandast isikust teenuseosutajad võtavad Teie valitud makseviisi korral ja mida Te olete kohustatud tasuma, ning samuti seaduses kehtestatud müügimakse.

4.2.5.2 Lisatasuga makseviisi valinud kliendid peavad tasuma lisatasu ja ostukorvi kogusummale vastava müügimaksu (käibemaksu). Igas riigis saab kasutada vähemalt ühte tavapärast lisatasuta makseviisi.

4.3 Kupongide lunastamine

4.3.1 Lunastada saab maksimaalselt ühe kupongi broneeringu kohta. Kuponge saab kasutada ainult internetis või meie partnerettevõtete kaudu.

Rahalise väärtusega kuponge (krediidikupongid) saab kasutada kogu ostukorvi ulatuses.

Protsentuaalse väärtusega allahindluskuponge või tasuta sõidu kuponge saab kasutada ainult pileti ostmiseks. Neid kuponge ei saa kasutada lisateenuste (nt  makseviisi lisatasud , lisatasu jalgratta või pagasi eest) eest tasumiseks.

4.3.2 FlixMobility turundustegevuse raames korraldatud kupongikampaaniates saab omandada ja kasutada kolm kupongi inimese kohta. Kui isik soovib kasutada rohkem kui kolme sama kampaania raames omandatud kupongi, võib FlixMobility tühistada kõik broneeringud peale kolme esimese pileti. Sellest põhimõttest võidakse loobuda erikampaania raames.

4.3.3 Turundustegevuse käigus või hea tahte märgina tasuta väljastatud kupongid aeguvad pärast esimest broneeringut.

4.3.4 Kupongide ärieesmärgil kasutamine ja eelkõige edasimüümine ei ole lubatud ning FlixMobility karistab sellist tegevust, blokeerides piletid ja/või esitades kahjunõude.

4.3.5 Kupongi kasutamisel üle jäänud summat välja ei maksta.

4.3.6 Kinkekaardi ostmise, kasutamise või edasiandmisega seotud pettuse, pettusekatse või muu ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral jätab FlixMobility endale õiguse sulgeda see kliendikonto ja/või nõuda teise makseviisi kasutamist ja/või tühistab kupongi. Asjaomase kupongi heakskiitmist või kasutamist ei saa nõuda.

4.3.7 Kinkekaardi ostmise, kasutamise või edasiandmisega seotud pettuse, pettusekatse või muu ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral jätab FlixMobility endale õiguse tühistada kõik piletid, mille eest on täielikult või osaliselt tasutud kinkekaardiga.

4.4 Interflixi kupongide lunastamine

4.4.1 Lunastatakse maksimaalselt üks kupongikood broneeringu kohta. Kupongikoodid aktiveeritakse automaatselt 48 tunni jooksul ja neid saab kasutada ainult internetis või meie partnerettevõtete kaudu.

4.4.2 Kupongi saab kasutada kolme kuu jooksul.

4.4.3 Nendega saab broneerida ainult otsereise, välja arvatud edasi-tagasireisid. Väljumiskoht ei pea olema sama mis sihtkoht.

4.4.4 Kupongid on isikustatud ja neid ei saa edasi müüa.

4.4.5 Broneeringuid saab muuta ainult meie klienditeeninduse kaudu. Broneeringu tühistamine ei ole võimalik.

4.4.6 Kupongikoodide ärieesmärgil kasutamine ja eelkõige edasimüümine ei ole lubatud ning FlixMobility karistab sellist tegevust, blokeerides piletid ja/või esitades kahjunõude.

4.4.7 Kupongi kasutamisel alles jäänud summat välja ei maksta.

4.4.8 Kõik kupongiga broneeritud reisid eraldatakse teistest reisidest.

4.4.9 Reisijal on õigus 14 päeva jooksul ostulepingust taganeda. Taganemisteade tuleb saata teksti kujul.

4.5 Hinnakampaaniad

4.5.1 Soodushinnaga piletite arv, mida saab osta FlixMobility GmbH turundustegevuse raames korraldatud hinnakampaaniates, on piiratud kolme piletiga inimese kohta. Üks isik saab sama hinnakampaania raames osta ainult kolm piletit; muul juhul võib FlixMobility GmbH tühistada kõik järgnevad broneeringud. Sellest põhimõttest võidakse loobuda erikampaania raames.

4.5.2 Piletite ärieesmärgil kasutamine ja eelkõige edasimüümine ei ole lubatud ning FlixMobility GmbH karistab sellist tegevust, blokeerides piletid ja/või esitades kahjunõude.

4.5.3 Piletite ostmise, kasutamise või edasiandmisega seotud pettuse, pettusekatse või muu ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral jätab FlixMobility GmbH endale õiguse sulgeda kliendikonto ja/või nõuda teise makseviisi kasutamist ja/või tühistada piletid. FlixMobility GmbH ei kuuluta neid pileteid kehtivaks ega osta neid tagasi.

4.5.4 Piletite ostmise, kasutamise või edasiandmisega seotud pettuse, pettusekatse või muu ebaseadusliku tegevuse kahtluse korral jätab FlixMobility GmbH endale õiguse tühistada kõik piletid, mille eest on täielikult või osaliselt tasutud.

4.5.5 Sooduspakkumise ajal ostetud piletite eest, mis muudetakse pärast pakkumise lõppemist, tuleb tasuda reisi täishind või piletile märgitud täishind.

5 Tühistamine ja uuesti broneerimine

5.1 Uuesti broneerimiseks tuleb enne reis tühistada. Broneering tuleb tühistada enne reisi väljumist kooskõlas punktidega 5.2–5.5 või pärast seda, kui pilet jäi kasutamata, kooskõlas punktiga 5.6. Bussijuht ei saa Teie broneeringut muuta ega tühistada.

5.2 Broneeringu saab tühistada ainult FlixBusi või partnerettevõtte veebisaidil ning FlixCompaniese piletimüügikohtades kuni 15 (viisteist) minutit enne reisi sõiduplaanijärgset väljumist. Edasi-tagasireis loetakse üheks broneeringuks.

5.3 Reisi tühistamisel väljastatakse tühistamiskupong. Tühistamiskupong kehtib 12 (kaksteist) kuud väljaandmise päevast ja annab reisijale õiguse teha selle aja jooksul kupongi väärtuses uus broneering. Kui uue broneeringu hind on kupongi väärtusest kõrgem, tuleb tasuda hinnavahe. Kui hind on madalam, jääb hinnavahe kupongile ja seda saab kasutada teise broneeringu tegemisel. Ainult piiratud aja jooksul kehtivate sooduspakkumiste korral võidakse sellest põhimõttest kõrvale kalduda. Täpsem teave on esitatud veebiportaalis kampaaniate tingimustes.

5.4 Tühistamise korral tuleb tasuda tühistamistasu iga reisi ja reisija kohta. Tühistamiskupong väljastatakse pileti hinna ulatuses, millest on maha arvatud tühistamistasu. Reisija nime muutmisel tuleb tasuda hinnaerinevus, kui piletihind on vahepeal tõusnud. Telefoninumbrit saab muuta tasuta.

5.5 Kui broneeringu tegemisel kasutatakse tühistamiskupongi, kehtivad ka uuele reisile samad tühistamistingimused.

5.6 Kui piletit, mis on ostetud reisile, mille vedaja on FlixCompanies, ei kasutata, tagastatakse pileti hind, millest on maha arvatud töötlemistasu reisi ja reisija kohta, välja arvatud juhul, kui reisija tõendab, et kantud kahju summa oli väiksem. Pileti kasutamata jätmise tõendamise kohustus lasub reisijal. Igale reisijale ja iga reisi jaoks väljastatakse üks pilet. Ümberistumistega reis loetakse üheks reisiks. Taotluse saab esitada mitteametlikult kolme kuu jooksul. See tuleb saata FlixMobilityle või FlixBus DACH-ile vastavalt aadressil FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München või FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berliin. Töötlemistasu vähendatakse 2 euroni (või vastava summani muus vääringus) reisija ja reisi kohta, millele lisanduvad pangaülekande tasud, kui vedaja on FlixMobility GmbH või FlixBus DACH GmbH ning taotlus esitatakse ühe nädala jooksul pärast pileti aegumist. Seega oleneb töötlemistasu summa ajast, mille jooksul tagasimakse taotlus esitatakse. Punkti 5.6 ei rakendata FlixTrain GmbH väljastatud piletite suhtes.

5.7 Eelnimetatud töötlemis-, tühistamis- ja ülekandetasusid ei rakendata, kui pileti hinna tagastamist taotletakse FlixMobility GmbH-st või FlixCompaniesest tulenevatel põhjustel. Pileti hind, millest on maha arvatud töötlemis- ja ülekandetasu, makstakse ainult sellele pangakontole, mille klient märkis tellimuse esitamisel, või kliendi krediitkaardikontole, kui tasuti krediitkaardiga.

5.8 Ühegi vedaja tingimuste erinevad tühistamispõhimõtted ei kehti.

6 Kohtualluvus

Registreeritud kauplejate, juriidiliste ja füüsiliste isikute puhul, kelle asukoht ei ole Saksamaa, ning füüsiliste isikute puhul, kes on kolinud pärast veolepingu sõlmimist välismaale või kelle elukoht või tavaline viibimiskoht ei ole kaebuse esitamise ajal teada, on kohtualluvuse koht München.

7 Üksikute sätete kehtetus

Kui nende üldiste veotingimuste mõni punkt muutub tervikuna või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see põhimõtteliselt veolepingu kehtivust tervikuna.
 

II Konkreetseid riike käsitlevad erandid

1.  Rootsi

 • Punkt 4.1: Rootsis aktsepteeritakse sõidukis ainult kaardimakseid (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, Pay V, JCB, Diners Club, China Union Pay). Peale selle saab Rootsis pileti osta bussijuhilt, kasutades mobiilseid NFC maksesüsteeme (näiteks: Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Poola

 • Punkt 4.1: Sõidukis aktsepteeritakse ainult kaardimakseid (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) ja FlixBus Polska sp. z.o.o. liinidel BLIK-süsteemi.
 • Punktid 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5,6: Neid sätteid ei rakendata FlixBus Polska sp. z.o.o. liinide suhtes.
 • Punkt 5.1. Tühistada ei ole võimalik piletit kasutamata jättes ning nõuda seejärel hüvitist FlixBus Polska sp. z o.o. poolt opereeritavatel liinidel ega ühelgi vedajal, mille registreeritud asukoht asub Poolas.
 • Punkt 5.4. FlixBus Polska sp. z o.o. või ühegi Poolas asuva registreeritud asukohaga vedaja poolt opereeritud liinidel ei kehti tühistamistasu.

3. Tšehhi Vabariik

 • Punkt 5.4. Tšehhi kroonides tasutud sõiduhinna puhul tühistamistasu ei rakendata.
 • Punkt 6. Võimalikud vaidlused FlixBus CZ s.r.o. ja reisija vahel lahendatakse Tšehhi Vabariigi kohtus.

4. Vene Föderatsioon

 • Punkt 6. Võimalikud vaidlused LLC FlixBus Rusi ja reisija vahel lahendatakse LLC FlixBus Rusi asukohas, st Moskvas.

5. Ühendkuningriik

 • Punkt 5.6.: FlixBus UK Limitedi või ühegi Ühendkuningriigis asuva registreeritud asukohaga vedaja poolt opereeritud liinidel ei saa piletiraha tagasi küsida pärast pileti aegumist.

6. Prantsusmaa

 • Punkt 5.6.: Prantsusmaa-siseste liinide puhul, mida teenindab FlixBus France S.A.R.L., ei maksta pärast pileti aegumist raha tagasi.

7. Portugal

 • Punkt 5.6.: Portugali-siseste liinide puhul, mida teenindab FlixBus Portugal Unipessoal LDA. või mõni muu vedaja, kelle registreeritud asukoht asub Portugalis, ei maksta pärast pileti aegumist raha tagasi.

8. Ukraine

 • Re 6: The place of jurisdiction for any potential litigation between LLC FlixBus-Ukraine and a passenger, a citizen of Ukraine, shall be the location defined under jurisdiction provided by the effective legislation of Ukraine.

9. Eesti

 • Punkt 4.1: Sõidukis aktsepteeritakse ainult kaardimakseid, kui marsruuti opereerib FlixBus Estonia OÜ.
 • Punkt 6: Võimalikud vaidlused FlixBus Estonia OÜ ja reisija vahel lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus.

10. Läti

 • Punkt 6: Võimalikud vaidlused SIA FlixBus Latvia ja reisija vahel lahendatakse Läti Vabariigi kohtus.

11. Leedu

 • Punkt 6: UAB "FlixBus Lithuania" teostatava reisijateveo suhtes kohaldatakse Leedu õigust. Võimalikud vaidlused UAB "FlixBus Lithuania" ja reisija vahel lahendatakse Leedu kohtus.