I. FlixCompanies: Üldised veotingimused

Seis: 29.02.2024

1 Tingimuste rakendamine

Veotingimusi rakendatakse FlixBusi pikamaabussivõrguga reisijateveo suhtes. Sõidukeid kasutatakse reisijate veoks.

1.1 Veotingimusi kohaldatakse reisijateveole Flix SE võrgustikus (edaspidi „Flix“) vastavalt ELi määrusele nr 181/2011. Sõidukeid kasutatakse reisijate veoks. Kui teenust osutavad koostööpartnerid (edaspidi nimetatud „partnerid“), kohaldatakse ainult nende üldisi majandustegevuse tingimusi ja veo eritingimusi. Need leiate partnerite veebisaitidelt. Pange tähele, et need võivad olla saadaval ainult inglise keeles. Partnerid ei võta endale FlixBusi kaubamärgiga seotud transpordikohustusi, välja arvatud ühendused 96 Viin – Graz ja X96 Viini lennujaam – Graz, mida haldab ettevõte Dr. Richard Linien & co KG.

2 Sõiduõigus

2.1 Veolepingut sõlmimata sõiduõigus ei kehti.

2.2  Broneeringu kinnitus (vt punkt 3.1) annab reisijale õiguse reisida piletil näidatud alguskohast sihtkohta. Õigusnormide kohaselt ei ole lubatud minna sõidukisse pärast alguskohta ega väljuda enne sihtkohta.

2.3 Kui pilet ostetakse sõidukist, kehtib reisija vedamise kohustus ainult juhul, kui kogu reisi jooksul on piisavalt vabu kohti.

2.4 Nõudepeatuste korral kehtib vedamise kohustus ainult siis, kui reis nõudepeatusesse/nõudepeatusest on broneeritud tähtaja jooksul. Nõudepeatused on näidatud sõiduplaanis. Broneerimise tähtajad on näidatud sõiduplaanis.

3 Piletid, sõidutasud

3.1 Veo eest tuleb maksta kindlaksmääratud sõidutasu. Selleks väljastab Flix pileti. Pileti moodustavad broneerimisteave prinditud või elektroonilisel kujul (PDF-fail) ja kehtiv isikut tõendav dokument, millel on foto. Kui pilet ostetakse sõidukist, on ostu tõendavaks dokumendiks ja broneeringu kinnituseks käsitsi kirjutatud või trükitud kviitung. Igale reisijale ja iga reisi jaoks väljastatakse üks pilet. Ümberistumisega reis loetakse üheks reisiks. Broneerimisel tuleb esitada reisija ees- ja perekonnanimi ning vajaduse korral sünnikuupäev. Reisija nime võrreldakse juhi või bussijaama töötajate mobiiltelefonile saadetud broneerimisnimekirjaga, et teha kindlaks, kas reisijal on õigus reisida. Eelistatavalt tehakse seda piletit skannides.

3.2 Reisija peab reisi broneerima enne selle väljumist. Reisija lubatakse sõiduki sõitjateruumi ainult kehtiva broneeringu kinnituse olemasolul.

3.2.1 Reisi saab broneerida internetis Flix või partnerbüroo veebisaidil või nutitelefoni rakendust kasutades või sõidukis (tavapärane tasu) ning mõnes personaliga bussijaamas. Sõidukist saab pileti osta ainult juhul, kui kogu reisi jooksul on piisavalt vabu istekohti. Seepärast on soovitatav osta pilet eelmüügist (internetist, rakenduse kaudu või piletimüügikohast).

3.2.2 Broneeringu kinnitus (tellimuse andmed) salvestatakse ja neid saab vaadata veebiportaalist ning saata vajaduse korral reisijale e-postiga.

3.2.3 Igal kehtiva piletiga reisijal on õigus istekohale. Lastega reisijatel ja piiratud liikumisvõimega reisijatel on istekoha valimisel eesõigus.

3.3 Pileti ostmine internetist

3.3.1 Toodete esitlus internetipoes, millele pääseb juurde interneti ja nutitelefoni rakenduse kaudu, ei kujuta endast õiguslikult siduvat pakkumist, vaid on mittesiduv internetikataloog, mille alusel saavad reisijad esitada tellimuse. Klõpsates nupul „Broneeri“ või „Maksa“, esitatakse ostukorvis olevatele toodetele siduv tellimus. Igale reisijale ja iga reisi jaoks väljastatakse üks pilet. Ümberistumistega reis loetakse üheks reisiks. Tellimuse esitamisel saadetakse kohe automaatselt e-kirjaga tellimuse kinnitus. Veoleping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Flix on tellimuse vastu võtnud, väljastades tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnitus võidakse saata automaatselt e-posti teel või eraldi hiljem.

3.3.2 Praegu kasutatav tehnoloogia tähendab, et andmete interneti teel edastamine ei taga, et andmetes ei ole vigu ja/või et andmetele on alati võimalik juurde pääseda. Pole võimalik luua ja kasutada arvutiprogramme (tarkvara) ja andmetöötlussüsteeme (riistvara), mis on täiesti veatud ja välistavad ennustamatud tegurid, mis võivad esineda internetikeskkonnas. Seetõttu ei taga Flix, et tema veebisait ja tehnilised süsteemid on pidevalt ja katkematult kättesaadavad. Eelkõige ei saa interneti tehniliste omaduste tõttu tagada internetipõhise broneerimissüsteemi pidevat kättesaadavust. Säästu- või soodushindu ei tagata, kui süsteem ei toimi tehniliste probleemide tõttu ja on jälle kättesaadav hiljem (nt pärast müügiperioodi lõppemist).

3.3.3 Tuleb meeles pidada, et õigusnorme, mis käsitlevad tühistamisõigust sidevahendi abil sõlmitud lepingute puhul, ei rakendata interneti teel sõlmitud veolepingute suhtes, ning juhul, kui käitaja kohustub pärast lepingu sõlmimist osutama teenust konkreetsel ajal või kindlaksmääratud aja jooksul. See erineb interneti teel postimüügist. Eeltoodu ei mõjuta siiski meie tühistamistingimusi.

3.4 Personaliga piletikassad

Ettevõtte FlixCompanies müügiesindused, piletikassad ja klienditeenindusosakond võivad küsida broneerimise või tühistamise eest teenustasu. Kaupluse agentuuritasu sõltub kaupluse asukohast.

3.5 Sõidutasud

3.5.1 Ühe broneeringu puhul ei saa broneerida piletit kõikides hinnavahemikes või kõikide pakutud hindadega. Eelkõige saab säästu- ja soodushinnaga pileteid broneerida internetis ainult osaliselt.

3.5.2 Pileti hind hõlmab ainult isikute vedu. Muude teenuste eest, näiteks istekoha reserveerimine ja jalgrataste, lisa- või eripagasi vedu, tuleb tasuda eraldi.

3.5.3 Soodushindade puhul kehtivad broneerimise eritingimused. Sellega seoses kehtivad hinnad, mis on avaldatud konkreetsete marsruutide puhul.

4 Kehtetud piletid

Reisija peab ettevõtte FlixCompanies töötajate nõudmisel esitama piletikontrolli ajal nii pileti kui ka fotoga isikut tõendava dokumendi, et oleks võimalik kontrollida pileti kehtivust.

5 Kõrgendatud sõidutasud

5.1 Reisijad peavad maksma kõrgemat sõidutasu, kui nad pole enne reisi või sõidukisse sisenedes ostnud piletit asjaomasele reisile.

5.2 Kui piletikontrolli ajal avastatakse, et reisijal puudub kehtiv pilet, peab reisija piletikontrolli nõudmisel esitama oma isikuandmed ja tõendama oma isikut.

5.3 Kõrgendatud sõidutasu on kahekordne tavaline tasu asjaomase vahemaa eest, kuid vähemalt 60 eurot, millele lisandub tasu reisija sihtkohani jäänud vahemaa eest. Kui reisija ei suuda läbitud vahemaad tõendada, arvutatakse kõrgendatud tasu alates marsruudi alguspunktist.

5.4 Kõrgendatud sõidutasu tuleb tasuda kohe või hiljemalt kaks nädalat pärast kirjaliku maksenõude saamist. Selle tähtaja möödumisel tuleb iga kirjaliku maksenõude eest maksta 5 eurot töötlemistasu, välja arvatud juhul, kui reisija tõendab, et töötlemistasu oli väiksem või puudus.Ettevõte FlixCompanies jätab endale õiguse võtta tsiviil- ja/või kriminaalhagi algatamiseks lisameetmed.

6 Sõiduplaanid

6.1 Kinnitatud ja avaldatud sõiduaegu, marsruute ja piletihindu võib muuta mõjuval põhjusel, eelkõige litsentse väljastava asutuse otsuste rakendamiseks.

6.2 Kui sõiduplaanis avaldatud marsruudi juures on märkus „kehtib pärast ametlikku kinnitamist“, ei ole kõnealuse marsruudi transpordiühendusse lisamiseks vajalik litsentsimismenetlus veel lõpetatud (ühendus, peatused, reisi kuupäev, hind jne).

6.3 Pärast lepingu sõlmimist tehtud sõiduplaani muudatused ja muudatused, mis ei tulene vedajast (nt loodusõnnetuste pikaajalised tagajärjed või ehitustööd), ei anna reisijale õigust nõuda hüvitist, kui erinevus algul kokkulepitud väljumis- ja saabumisaegadest on väike, st kuni kaks tundi. Sõiduplaani oluliste muudatuste korral on reisijal õigus veolepingust tasuta taganeda. Selleks tuleb reisijal võtta klienditeenindusega ühendust järgmistel numbritel.

 • Saksamaalt ja Šveitsist helistades (Saksamaa lauatelefon): +49 30 300 137 300
 • Austriast helistades (Austria lauatelefon): +43 820 910 340
 • Itaaliast helistades (Itaalia lauatelefon): +39 (02) 947 59 208
 • Prantsusmaalt helistades (Prantsusmaa lauatelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Ühendkuningriigist helistades (Ühendkuningriigi lauatelefon): +44 1491 502156
 • Horvaatiast helistades (Horvaatia lauatelefon): +385 1 300 0803
 • Taanist helistades (Taani lauatelefon): +45 35 15 40 55
 • Rootsist helistades (Rootsi lauatelefon): +46812411600
 • Poolast helistades (Poola lauatelefon): +48 22 307 93 34*
 • Venemaalt helistades (Venemaa lauatelefon): +7 (495) 283 9730

või e-posti teel aadressil uslugi@flixbus.pl Sellisel juhul ei tohiks reisija olnud veel reisi alustanud. See ei mõjuta reisijate muid õigusi.

7 Reisi alustamine

7.1 Reisijatel soovitatakse saabuda väljumiskohta 15 minutit enne reisi algust.

7.2 Kui reisija ei saabu sõiduplaanis näidatud väljumisajaks ja -kohta, võib ta kaotada reisimise õiguse ja talle broneeritud koht võidakse anda teisele reisijale.

7.3 Kui reisijale teatatakse reisi hilinemisest tekstsõnumi või e-posti teel või kirjalikult muul viisil, peab reisija olema kohal tekstsõnumis või e-kirjas näidatud reisi väljumise ajaks.

7.4 Reisija nime võrreldakse juhi või bussijaama töötajate mobiiltelefonile saadetud broneerimisnimekirjaga, et teha kindlaks, kas reisijal on õigus reisida. Eelistatavalt tehakse seda piletit skannides. Erijuhtudel peab reisija kinnitama oma isikut, esitades juhi ja teenindava personali nõudmisel välja prinditud või elektroonilise (PDF) broneerimisteabe ning ametliku kehtiva isikut tõendava dokumendi, millel on foto (isikutunnistuse, passi või sarnase dokumendi, sh vajaduse korral kehtiva viisa).

8 Ümberistumine

8.1 Üldjuhul on sõiduplaanis olevad reisid otsereisid. Mõnikord võib olla vajalik ümberistumine.

8.2 Kui on ette nähtud ümberistumine, tagab ettevõte FlixCompanies reisijate jätkuva veo piletil näidatud sihtkohta. Erandjuhul, kui süstikbuss ei saa hilinenud bussi ära oodata, pakub FlixCompanies asendustransporti. Mõnikord võib selleks olla muu ettevõtte buss, auto või rong. Reisijal ei ole õigust nõuda konkreetset transpordivahendit. Kui sihtkoht asub kaugel või mõistlikku alternatiivset transporti ei ole võimalik pakkuda ning reisija peab reisi jätkama järgmisel päeval, pakutakse talle majutust keskmise hinnaklassiga hotellis.

8.3 Eelnimetatu kehtib ainult juhul, kui reisija on broneerinud Flix juures otsereisi. Kui reisija on broneerinud erinevad marsruudid ja reis hõlmab ümberistumisi, kannab järgmisest transpordivahendist mahajäämise riski reisija. Sellisel juhul ei saa reisija nõuda asendustransporti või majutust hotellis. Flix või FlixCompanies teevad mõistlikke jõupingutusi, et teavitada reisijaid alternatiivsetest ühendusvõimalustest.

8.4 Ümberistumist transpordivahenditele, mis ei ole ettevõtte FlixCompanies transpordivahendid, ei tagata.

9 Reisijate üldised kohustused

9.1 Reisijad on kohustatud täitma sõiduki juhi ja reisisaatjate korraldusi.

9.2 Juhil ja dispetšeril on õigus mitte lubada sõidukisse isikut, kes on silmanähtavalt alkoholi- või narkojoobes. Sama kehtib reisijate kohta, kes seavad kaasreisijad muul viisil ohtu või kahjustavad nende heaolekut. Sellisel juhul ei saa reisija nõuda asendustransporti.

9.3 Bussis ei ole suitsetamine lubatud. See keeld kehtib ka e-sigarettide kohta.

9.4 Reisijad vastutavad bussis või bussile tekitatud kahju eest.

9.5 Bussi tahtlikult või hooletuse tõttu tahtmatult määrinud reisija peab maksma ettevõttele FlixCompanies puhastustasu vähemalt 100 eurot, välja arvatud juhul, kui reisija tõendab, et kahju ei tekitatud või oli nimetatud summast märkimisväärselt väiksem.

9.6 Vedaja võib tühistada veolepingu sellest ette teatamata, kui reisija käitub (suulisest) hoiatusest hoolimata nii häirivalt, et vedaja ja/või ülejäänud reisijate jaoks ei ole reisi jätkamine enam mõistlik. See kehtib ka siis, kui reisija keeldub järgimast põhjendatud juhiseid (nt ohutusjuhiseid). Sellisel juhul on vedajal õigus pileti hinda mitte hüvitada. Erand on reisija kõrvaldamine sõidukist nakkushaiguse tõttu kooskõlas VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr [trammi- ja bussiteenuste ning mootorsõidukiga liinivedude üldtingimusi käsitlev määrus]) paragrahvi 3 lõike 1 punktiga 2. Sellisel juhul on reisijal õigus saada piletihinna täielikku hüvitamist.

9.7 Kõik reisijad on kohustatud kasutama turvavööd kooskõlas õigusnormidega, tingimusel et bussis on turvavööd olemas.

9.8 Peatuste või politseikontrolli ajal peavad reisijad juhi ja teenindava personali nõudmisel bussist väljuma. Reisijad peavad kinni pidama peatuse kestusest, millest neid teavitab juht või teenindav personal. Juhil on õigus jätkata reisi ilma reisijata, kui reisija ei naase peatusaja lõppedes bussi, ning ta ei vastuta reisija eest pärast peatusaja lõppemist.

10 Reisijate kohustused rahvusvahelistel marsruutidel

10.1 Üle riigipiiri sõita soovivad reisijad vastutavad ise isikut tõendavate dokumentide, viisade, välisvaluuta, tolli ja tervisega seotud õigusnormide järgimise eest. FlixBus ei vastuta tagajärgede eest, kui reisija ei järgi selliseid õigusnorme, isegi kui neid on muudetud pärast reisi broneerimist.

10.2 Üle riigipiiri sõita soovivad reisijad vastutavad vajalike reisidokumentide olemasolu ja vastavuse eest nende riikide seadustele, kust, läbi mille ja kuhu nad soovivad reisida.

10.2.1 Euroopa Liidu, Norra ja Islandi kodanike puhul aktsepteeritakse reisidokumendina riiklikku ID-kaarti; mis tahes muust rahvusest kodanikelt nõutakse passi.

Nendeks dokumentideks ei loeta juhiluba, raamatukogukaarti, üliõpilaspiletit, tervisekindlustuskaarti ega muid dokument, mis ei ole ametivõimude silmis kehtivad isikuttõendavad dokumendid.

10.2.2 Soovitatav on tutvuda siht-/transiitriikidesse sisenemise ja seal reisimise nõuetega, võttes ühendust saatkondade või konsulaatidega ning otsides teavet veebisadilt europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus ei vastuta tagajärgede eest, kui reisija ei hangi endale vajalikke dokumente või isikut tõendavat dokumenti.

10.3 Enne pikamaa bussireisi algust peab reisija esitama juhile või teenindavale personalile piiri ületamiseks vajalikud reisidokumendid, mis sisaldavad ees- ja perekonnanime ning fotot. Dokumentide esialgsed kontrollid teeb juht või teenindav personal.

10.4 FlixBus jätab endale õiguse reisijat mitte pardale lubada, kui ta ei esita punktile 10.2.1 vastavaid reisidokumente.

10.5 Kooskõlas punktiga 10.4 ei ole FlixBus kohustatud sellisel juhul pileti hinda täielikult või osaliselt hüvitama ega maksma muud hüvitist.

10.6 Tolliprotseduuride kiirendamiseks peab registreeritud pagas olema lukustamata.

10.7 Reisijad võivad vedada ainult neid kaupu, mis on (kaupade laadi või koguse tõttu) tollimaksust vabastatud.

11 Lapsed ja alaealised

11.1 Kuni 3-aastaseid väikelapsi võib sõidutada ainult sobivas turvaistmes. Sõidu ajal peab turvaiste olema kinnitatud bussis oleva turvavööga. Lapse turvaiste tuleb kinnitada kahepunktivööga ja selle olemasolu eest vastutab last saatev täiskasvanu.

11.2 Kuni 10-aastased alaealised võivad riigisisestel ja rahvusvahelistel liinidel reisida ainult koos täiskasvanud saatjaga.

11.3 10–14-aastased alaealised võivad reisida üksi, kui lapsevanem või eestkostja kinnitab reisi broneerimise ajal kirjalikult, et alaealine on võimeline ning tal on õigus reisida saatja ja järelevalveta. Flix, FlixCompanies ja nende tütarettevõtjad ei vastuta alaealise järelevalve eest. Üksi reisivad lapsed ei tohi reisida ööliinidel ega ületada riigipiiri. Peale selle ei tohi üksi reisivad lapsed reisida ümberistumisega marsruutidel.

11.4 15-aastased ja vanemad alaealised võivad reisida iseseisvalt. Rahvusvahelise reisi puhul peab lapsevanem või eestkostja tagama, et alaealisel on olemas kõik piiriületuseks vajalikud dokumendid ja isikut tõendav dokument (vt punkt 11.2).

11.5 Lapsed reisivad sooduspiletiga. See kehtib ainult kuni 15-aastaste alaealiste puhul. Kui kampaania raames pakutav soodushind on madalam kui lapse sooduspileti hind, maksab laps automaatselt madalama hinna.

12 Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijad

12.1 Kõikidel inimestel on õigus reisida, olenemata puudest või piiratud liikumisvõimest. FlixBus pakub puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele vedaja vastutusalas abi määruse (EL) nr 181/2011 I lisa punktides a ja b sätestatud ulatuses.

12.1.1 Tšehhi Vabariigis võivad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud reisida soodushinnaga, tingimusel et neil on Tšehhi Vabariigis väljastatud kehtiv puudetunnistus.

12.2 Saatja, liikumisabivahendid ja juhtkoer

12.2.1 Teid saatval isikul on õigus reisida tasuta, kui tõendate, et vajate pidevalt saatja abi. Tõendina tuleb reisi väljumisel esitada nõuetekohane dokument, mis kinnitab, et Teil on vaja pidevat abi, näiteks Saksamaal „Schwerbehindertenausweis” [sügava puudega isiku kaart] või arstitõend.

12.2.2 Tagamaks transporti puudega või piiratud liikumisvõimega isikule (samuti tema saatjale) peab reisija teavitama meid oma vajadustest enne reisi broneerimist. (Vt punkt 12.5.3).

12.2.3 Liikumisabivahendeid ja juhtkoera veetakse lisatasuta, tingimusel et esitatakse tõendavad dokumendid või nõutud puudetunnistus (vt punkt 12.2.1). Juhtkoer ei pea kandma suukorvi.

12.2.4 Tagamaks transporti saatjale ja juhtkoerale peab reisija teavitama meie klienditeenindust oma vajadustest enne reisi broneerimist ja hiljemalt 36 tundi enne reisi väljumist.

12.3 Bussipeatused/-jaamad

FlixCompanies ei saa mõjutada bussipeatuste ja -jaamade taristut ning seega puudega inimeste juurdepääsu nende rajatistele. Seega ei saa FlixBus anda selle kohta mingeid garantiisid. Selle eest vastutab bussijaama käitaja.

12.4 Vedamisest keeldumine

12.4.1 Kui sõiduki konstruktsioon või taristu, sh bussijaam või -peatus takistab füüsiliselt puudega või piiratud liikumisvõimega isikut bussi sisenemast, sealt väljumast või tema vedamist ohutul ja teostataval viisil, jätab FlixCompanies endale õiguse keelduda broneeringust, pileti väljastamisest või müümisest või asjaomase isiku bussi lubamisest. Sellisel juhul teavitatakse isikut/isikuid kõikidest vastuvõetavatest alternatiivsetest transpordivõimalustest, mida pakub FlixCompanies.

12.4.2 Sõiduki konstruktsioon tähendab, et vedu on võimalik ainult siis, kui puudega või piiratud liikumisvõimega isik suudab alustada reisi iseseisvalt ja välise abita. Reisija võib taotleda omal valikul saatjat, kes suudab anda puudega või piiratud liikumisvõimega isikule vajalikku abi eelnimetatud takistustest ülesaamiseks. Saatja reisib tasuta ja võimaluse korral antakse talle istekoht puudega või piiratud liikumisvõimega isiku kõrvale.

12.4.3 Asjaomaseid reisijaid teavitatakse vedamisest keeldumise põhjusest viivitamata ja nende taotlusel kirjalikult viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

12.4.4 Kui puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale väljastatakse pilet ja seejärel keeldutakse tema vedamisest, on nii reisijal kui ka tema saatjal järgmised võimalused: a) taotleda piletihinna tagastamist ja esimesel võimalusel tasuta transporti tagasi veolepingus nimetatud algsesse väljumiskohta või b) jätkata reisi veolepingus nimetatud sihtkohta alternatiivsel marsruudil vastuvõetavat asendustransporditeenust kasutades.

12.5 Ratastooli ja kõndimisabivahendite vedu

12.5.1 Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus kokkupandava ratastooli või kõndimisabivahendite tasuta veole bussi pagasiruumis. Ohutuskaalutlustel peab ratastool olema kokkupandav ja ilma elektriajamita.

12.5.2 Peale selle peavad kõik sõitjateruumis kasutatavad ratastoolid olenemata lukustusseadmete kinnituskohtade tootmise ajast olema standardile DIN 75078-2 vastava kinnitussüsteemiga ja tootja loaga standardi DIN EN 12183 või 12184 kohaselt. Eelnimetatud nõuetele vastavust tuleb kinnitada enne reisi broneerimist saadetud vormil (vt punkt 12.5.4).

12.5.3 Selleks et kontrollida, kas vedu on võimalik, palutakse reisijal teatada enne broneerimist telefoni teel klienditeenindusele ratastooli või kõndimisabivahendite täpne mudel; ratastooli sõitjateruumis vedamise korral tuleb seda teha kõige varem 14 päeva või hiljemalt 7 päeva enne reisi väljumist ning ratastooli vedamisel pagasiruumis 36 tundi enne reisi väljumist.

12.5.4 Reisija tagab, et ratastool on töökorras ja seda on tehniliselt võimalik reisi ajal ohutult kasutada. Ratastool peab vastama õigusnormidega kehtestatud kehtivatele ohutusnõuetele. Ratastooli veost võidakse keelduda, kui kindlad tõendid näitavad, et ohutu reisimine ei ole võimalik või on kaheldav. Vedaja ei vastuta halvas tehnilises olukorras olevale ratastoolile tekkinud kahjustuste eest.

13 Istekoha reserveerimine

13.1 Istekoha reserveerimine broneerimise ajal

13.1.1 Mõne FlixBusi reisi korral saate broneerida konkreetset istekohta meie veebisaitidel ja sidusettevõtetes või FlixCompaniesi piletikassades. Saadavus ja broneeringu teenustasu oleneb marsruudist, istekoha asukohast (vahekäigupoolne, aknaalune, istmerida, lauaga istekoht) ja broneeringu ajast.

13.1.2 Istekoha reserveering märgitakse broneeringu kinnitusse. Rohkem kui ühele inimesele ei pea istekohti eraldi reserveerima, st, et reserveeritud istekohad ei ole seotud broneeringu teinud isikuga.

13.1.3 Istekoha (tasu eest) reserveerimine ei ole kohustuslik. Kui istekohta ei ole reserveeritud ning süsteem istekohta automaatselt ei määranud, võib reisija bussireisi alustades endale istekoha määratud alal ise valida. Sellisel juhul ei saa me tagada, et perekonnad ja rühmad saavad koos istuda. Samas tagame alati reisijatele istekoha olemasolu bussis.

13.2 Istekoha reserveerimise piirangud

13.2.1 Kui Te ei saabu bussi juurde õigel ajal, kaotate õiguse istekohale ja bussis reisimisele. Sellisel juhul on FlixBusil õigus anda kooskõlas punktiga 7.2 Teie pilet teisele reisijale. Seetõttu soovitatakse saabuda bussipeatusesse hiljemalt 15 minutit enne bussi väljumist isegi siis, kui olete reserveerinud istekoha.

13.2.2 Üldiselt võivad reserveeritud istekohtadele istuda ainult istekoha reserveerinud isikud. FlixBus võib ohutuskaalutlustel istekohti muuta isegi pärast bussi väljumist. Seda võidakse teha näiteks siis, kui rasedad naised, alaealised, saatjata reisivad lapsed või füüsilise puudega isikud tuleb paigutada mujale ja neile sobivad istekohad ei ole vabad. Sellisel juhul tuleb järgida bussijuhi korraldusi. Istekohti võib muuta olenemata reisija rassist, usutunnistusest, nahavärvist, rahvusest või soost.

13.2.3 Kui istekohta muudetakse ja reserveeritud või kõrgema kategooria istekohta pole võimalik reisijale anda, võib reisija istekoha reserveerimise tasu tagasi nõuda.

13.2.4 Punktis 17 nimetatud reisi tühistamise või hilinemise korral tagastatakse istekoha reserveerimise tasu reisijale.

13.2.5 Istekoha reserveerimise tasu ei tagastata, kui reisija ei reisinud või istekoht määrati või osteti tasuta.

13.3 Tühistamine ja edasiandmine

Reisi tühistamisel või uuesti broneerimisel tagastatakse istekoha reserveerimise tasu, välja arvatud juhul, kui istekoht määrati tasuta. Rakendatakse broneerimistingimuste punkti 5. Reisi tühistamisel võib reserveeritud istekoha anda edasi teisele isikule, kes reisib sama broneeringuga.

13.4 Lisaistekoha broneerimine

13.4.1 Rakendatakse punkte 13.1–13.3.

13.4.2 Lisaistekoht ei kujuta endast lisasõiduõigust punkti 2.2 tähenduses. Seega ei saa seda edasi anda teisele isikule, kellel puudub kehtiv pilet.

13.4.3 Vaba koha eest tasutakse kehtiva hinnakirja kohaselt. Punkt 13.1.1 kohaldub ka lisaistekoha broneeringu korral.

14 Kaupade vedu

14.1 Pagas

14.1.1 Pileti hinna hulka arvatud pagas piirdub ühe tasuta pagasiühikuga reisija kohta, mille maksimaalsed mõõtmed on 80 × 50 × 30 cm. Lubatud on veidi erinev suurus, kui pagasi kogusuurus (kõrgus, laius ja pikkus) ei ületa 160 cm. Iga reisija võib tasuta kaasa võtta kuni 20 kg kaaluva pagasi. Pagas tähendab kohvreid ja kotte. Erandkorras võib kaasa võtta matkaseljakoti. Pidage meeles, et mõnel liinil võidakse teha pagasieeskirjadest erand. Vajadusel näidatakse neid vastava broneerimisprotsessi käigus ja väljastatud piletil.

14.1.2 Lisapagas

14.1.2.1 Üksikjuhtudel võib lubatud mahu raames kaasa võtta teise pagasiühiku (lisapagasi) maksimaalsete mõõtmetega 80 × 50 × 30 cm ja maksimaalse kaaluga 20 kg. Ka lisapagasi puhul võivad mõõtmed olla veidi erinevad, tingimusel et pagasi kogumõõtmed ei ületa 160 cm. Üldjuhul ei ole lubatud kaasa võtta üle ühe pagasiühiku. Pidage meeles, et mõnel liinil võidakse teha pagasieeskirjadest erand. Vajadusel näidatakse neid vastava broneerimisprotsessi käigus ja väljastatud piletil.

14.1.2.2 Lisapagas tuleb broneerida ette. Broneeringut saab teha veebis kas pileti broneerimise käigus või pärast pileti ostmist veebis oma broneeringut hallates. Kui bussi pagasiruumis on piisavalt ruumi ja lisapagasit ei ole veel broneeritud, saab bussijuhi käest osta lisapagasit. Seda hindab bussijuht. Saadavus ja lisapagasitasu olenevad marsruudist, liinist, broneerimise kellaajast ja broneerimismeetodist.

14.1.3 Reisijad peavad lisama pagasile oma nime ja aadressi, et tagada pagasi tagastamine õigele isikule ja vältida segiajamist.

14.1.4 Ümber istudes vastutavad pagasi sõidukile laadimise eest reisijad. Bussijuht abistab ainult erandjuhul ja bussijuhi abi ei saa nõuda, välja arvatud juhul, kui reisija on puudega või piiratud liikumisvõimega.

14.2 Käsipagas

14.2.1 Käsipagasi võib kaasa võtta tasuta, kuid see piirdub ühe pagasiühikuga reisija kohta, mille maksimaalsed mõõtmed on 42 × 30 × 18 cm ja maksimaalne kaal on 7 kg.

14.2.2 Reisijad peavad paigutama käsipagasi sõitjateruumis nii, et tagatud on ohutus ja pagas ei sega bussi juhtimist ega häiri teisi reisijaid. Käsipagas tuleks põhimõtteliselt paigutada pagasivõrku või eesoleva istme alla.

14.2.3 Käsipagasi ja selle sisu eest vastutab reisi ajal reisija, kes peab pagasit nõuetekohaselt jälgima. Kui märgatakse, et pagasile on juurde pääsenud volitamata kolmas isik, tuleb sellest teatada bussijuhile. Reisijad peavad enne reisi lõppu veenduma oma käsipagasi ja selles sisalduvate asjade olemasolus.

14.3 Eripagas

14.3.1 Reisijad peavad nn eripagasi enne registreerima ja saama kinnituse, et selle vedu on võimalik. Üldine õigus eripagasi veoks puudub.

14.3.2 Eripagasina käsitatakse esemeid, mille mõõtmed on standardpagasi mõõtmetest suuremad. Samas ei tohi eripagasi kogumõõt ületada 240 cm (kõrgus sentimeetrites + laius sentimeetrites + sügavus sentimeetrites). Üks pagasiühik ei tohi kaaluda üle 30 kg.

14.3.3 Iga reisija võib kaasa võtta ühe ühiku eripagasit.

14.3.4 Üldjuhul ei tohi vedada seadmeid, mööblitükke, elektroonikaseadmeid, surfilaudu ja pappkaste. Ortopeedilisi abivahendeid ja jalgrattaid ei käsitata eripagasina. Nende veo kohta kehtivad eritingimused.

14.3.5 Eripagas tuleb broneerida ette. Broneeringut saab teha veebis kas pileti broneerimise käigus või pärast pileti ostmist veebis oma broneeringut hallates. Kui bussi pagasiruumis on piisavalt ruumi ja eriapagasit ei ole veel broneeritud, saab bussijuhi käest osta eripagasit. Seda hindab bussijuht. Saadavus ja eripagasitasu olenevad marsruudist, liinist, broneerimise kellaajast ja broneerimismeetodist.

14.4 Muusikariistad

14.4.1 Muusikariistad loetakse eripagasiks. Kui muusikariist (sh kohver) on käsipagasi jaoks kehtestatud maksimumsuurusest väiksem, võib seda vedada tasuta käsipagasina. Kui muusikariist (sh kohver) on käsipagasi jaoks kehtestatud maksimumsuurusest suurem, tuleb see anda pagasiruumi. Sellisel juhul tuleb maksta lisatasu (vt punkt 14.3.5). Muusikariistu ja nende kohvreid, mille mõõtmed on suuremad kui 135 × 48 × 35 cm, ei veeta.

14.4.2 Üldiselt soovitatakse muusikariistu vedada kõvaküljelises kohvris.

14.5 Väärisesemed ja elektroonikaseadmed:

14.5.1 Väärisesemeid, nt sularaha, ehteid, väärismetalle, võtmeid, prille (päikese- ja/või lugemisprillid), elektroonikaseadmeid (sülearvutid, iPadid, tahvelarvutid, MP3-mängijad, mobiiltelefonid, kaamerad, akupangad, liitiumpatareid või -akud), e-sigarette, tootja või edasimüüja poolt tagasikutsutud elektroonikakaupu (eelkõige sülearvutid, mobiiltelefonid jne), kontaktläätsi, proteese, ravimeid, tähtsaid dokumente (diplomid, muud tunnistused, soovituskirjad, passid, juhiload, väärtpaberid) jne ja kergesti purunevaid esemeid tuleb vedada käsipagasis ning reisija peab nende eest nõuetekohaselt hoolt kandma.

14.5.2 Kui reisija otsustab siiski panna väärisesemed tavalise pagasi hulka, siis bussiettevõte nende eest ei vastuta. Eelnev ei puuduta tahtlust ja rasket hooletust.

14.6 Lapsekärud

14.6.1 Lapsekärusid veetakse eripagasina (maksimaalselt üks käru reisija kohta). Lapsekäru peab olema kokkupandav. Lapsekärusid, mida ei saa kokku panna, ei veeta. Pagas tuleb enne registreerida, helistades klienditeenindusse kõige varasemalt 48 tundi enne reisi algust.

14.6.2 Lapsekärusid veetakse tasuta.

14.7 Jalgrattad ja elektritõukerattad

14.7.1 Jalgrattad

14.7.1.1 Mõnel marsruudil võib vedada jalgrattaid. Jalgratas peab olema standardsuuruses ja ilma lisaseadmeteta ning selle kaal ei tohi olla üle 20 kg. Elektri-, abimootoriga, tandem- ja kolmerattalisi jalgrattaid ei veeta.

14.7.1.2 Soovitame kõikidel reisijatel, kes soovivad jalgratta kaasa võtta, broneerida reis ja ruum jalgratta jaoks piisavalt varakult enne reisi algust.

14.7.1.3 Jalgrataste vedu oleneb piisava ruumi olemasolust; ühes bussis saab vedada kuni viit jalgratast. Üldine õigus jalgratta veo nõudmisele puudub.

14.7.1.4 Jalgratta pagasis vedamise eest tuleb maksta eraldi tasu. Saadavus ja jalgrattapileti hind olenevad marsruudist, liinist, broneerimise ajast ja broneerimismeetodist. Erijuhtudel saab jalgrattaid pagasiruumis vedada ainult sobivasse kotti pakituna (nt kokkupandavad rattad). Rattakoti üldsuurus ei tohi olla üle 240 cm (kõrgus + laius + sügavus) ja kaal ei tohi olla üle 20 kg. Suuremate mõõtmete korral tuleb teavitada klienditeenindust (vt punkt 14.3.5).

14.7.2 Elektritõukerattad

14.7.2.1 Elektritõukerataste ja sarnaste kaupade transport kaugliinibussides on keelatud.

14.8 Kindlustus ei kata bussi unustatud esemeid. Kui reisija on unustanud mõne eseme bussi, peaks ta täitma Flix veebisaidil kaotatud ja leitud esemete vormi.

14.9 Ohtlike ainete ja esemete vedu on keelatud; nende hulka kuuluvad eelkõige

 • plahvatusohtlikud, kergesti süttivad, radioaktiivsed, halvasti lõhnavad ja söövitavad ained;
 • pakendamata või kaitsmata esemed, mis võivad reisijaid vigastada.

Need on näiteks relvad, laskemoon ja pürotehnika.

15 Loomade vedu

15.1 Põhimõtteliselt on koerte ja muude loomade vedu pikamaabussides keelatud.

15.2 Liikumisabi- ja juhtkoerade suhtes rakendatakse punktides 12.2.3 ja 12.2.4 ette nähtud reegleid.

16 Reisijate õigused reisi hilinemise ja tühistamise korral

16.1 Reisi tühistamise või hilinemise korral teavitab FlixCompanies või bussijaama käitaja bussijaamast väljuvaid sõitjaid olukorrast võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist ning eeldatavast väljumisajast niipea, kui see on teada. FlixCompanies teavitab kõiki reisijaid, eelkõige neid, kelle reis väljub personalita bussijaamast, reisi tühistamisest või hilinemisest elektrooniliselt. Teabe saamiseks peavad reisijad esitama oma kontaktandmed (nt mobiiltelefoni number).

16.2 Kui mõistlikult võib eeldada, et broneeritud reis tühistatakse või hilineb üle 120 minuti või on ülebroneeritud, on reisijatel järgmised valikuvõimalused: (a) jätkata reisi esimesel võimalusel ja võrreldavatel tingimustel veolepingus nimetatud sihtkohta erineval marsruudil või (b) taotleda pileti hinna hüvitamist ja tasuta transporti veolepingus nimetatud väljumiskohta. Makstud piletihinna täismahus hüvitamist saab taotleda nii reisi läbitud osade eest kui ka nende osade eest, mida ei ole läbitud, kui reisija ei saa oma reisi lõpetada algse reisiplaani kohaselt. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul pärast hüvitamise taotluse saamist või pärast seda, kui reisijale on antud võimalus valida eespool punktides a ja b nimetatud valikuvõimalused, välja arvatud juhul, kui reisija nõustub muu hüvitisega.

16.3 Flix pakub reisijatele tasuta majutust hotellis või muus majutuskohas ning korraldab transpordi bussijaama ja majutuskoha vahel; see kehtib juhul, kui reisi tühistamise tõttu tuleb ööbida üks või rohkem ööd või üle kolme tunni kestev reis hilineb üle 90 minuti. Sellisel juhul pakub Flix reisijatele suupisteid, eineid või karastusjooke proportsionaalselt oote- või hilinemise ajaga, tingimusel et need on bussis või bussijaamas olemas või neid saab mõistlikult kohale tuua. Flix pakutava majutuse üldmaksumus, mis ei hõlma transporti bussijaama ja majutuskoha vahel, on piiratud 80 euroga reisija kohta ja maksimaalselt kahe ööga. Eelnimetatud õigus tasuta majutusele hotellis või muus majutuskohas ei kehti, kui Flix tõendab, et tühistamine või hilinemine on tingitud bussi turvalist juhtimist takistavatest rasketest ilmastikuoludest või suurtest loodusõnnetustest.

16.4 Kui sõiduk läheb reisi ajal rikki, pakub Flix reisijatele asendussõidukit või transporti sobivasse ootekohta, kust saab reisi jätkata.

16.5 Lisanõuded tühistamisest või hilinemisest põhjustatud kahju hüvitamiseks ei ole välistatud.

17 Vastutus

17.1 Kerge hooletuse korral vastutab bussiettevõtja ainult juhul, kui rikutud on olulisi lepingulisi kohustusi (välja arvatud surmajuhtumi, kehavigastuste või tervisekahjustuste korral). Tahtluse ja raske hooletuse korral kehtib endiselt piiramatu vastutus.

17.2 Tavapärase hooletuse korral ei vastuta bussiettevõtja kaasneva kahju eest. See ei kehti tahtlikult või hooletusest tingitud tervisekahjustuste korral.

17.3 Surma korral makstava hüvitise summa arvutatakse vastavalt kohaldatavatele riigi õigusaktidele. Riigisiseste õigusaktidega ettenähtud maksimaalne hüvitise summa on vähemalt 220 000 eurot reisija kohta.

17.4 Vastutus pagasile tekitatud kahju eest ning selle hüvitamine on piiratud ja välistatud järgmiselt.

17.4.1 Maksimaalne hüvitis bussiõnnetuse tõttu kahjustunud või kaotsi läinud pagasi eest on 1200 eurot iga reisija ja iga pagasiühiku kohta.

17.4.2 Vastutus on välistatud juhul, kui pagasi kaotsiminek, sealhulgas segiajamine või vargus, ei olnud seotud bussiõnnetusega, välja arvatud tahtluse ja raske hooletuse korral.

17.4.3 Bussiettevõtja ei vastuta pagasile tekkinud kahju eest, kui selle põhjustas asjaolu, et reisija jättis pagasi nõuetekohaselt pakkimata, välja arvatud tahtluse ja raske hooletuse korral.

17.5 Ratastoolidele ja liikumisabivahenditele või muudele abivahenditele tekitatud kahju hüvitatakse alati vähemalt kahjustatud või kadunud seadme remondi või asendamise maksumusega võrdses summas. Seejuures tuleb anda endast parim, et tagada vähemalt ajutine asendusseade, mille tehnilised ja funktsionaalsed omadused vastavad kadunud või kahjustatud ratastooli või muude liikumisabivahendite omadele.

17.6 Hüvitis muu varalise kahju eest, mis ei ole õnnetuse tõttu pagasile, ratastoolile, liikumisabivahenditele või muudele abivahenditele tekkinud kahju, on kohaselt kuni 1000 eurot, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis tahtluse või raske hooletuse tõttu.

17.7 Vastutuse piirang ja välistamine ei kehti kohustusliku vastutuse suhtes kahju eest, mis tekkis vedaja süüta või kui üksikutel juhtudel on antud garantii süüta kahju eest.

18 Täiendavad üldised veotingimused

[ei kohaldata]

19 Kohtualluvus

Registreeritud kauplejate, juriidiliste ja füüsiliste isikute puhul, kelle asukoht ei ole Saksamaa, ning füüsiliste isikute puhul, kes on kolinud pärast veolepingu sõlmimist välismaale või kelle elukoht või tavaline viibimiskoht ei ole kaebuse esitamise ajal teada, on kohtualluvuse koht München.

20 Kehtetud tingimused

Kui nende üldiste veotingimuste mõni punkt muutub tervikuna või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see põhimõtteliselt veolepingu kehtivust tervikuna.

 

II.  Riigipõhised veo eritingimused

1. Taanis kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 5. Üliõpilased, lapsed ja eakad saavad Taani piires reisida soodushinnaga. Pidage meeles, et soodushinnaga reisimiseks tuleb reisi broneerimisel ja sõidukisse sisenemisel esitada juhile kehtiv isikut tõendav dokument, millel on foto. Laste, üliõpilaste ja eakate pilet kehtib ainult isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kui Te juhile isikut tõendavat dokumenti ei esita, siis sooduspilet tühistatakse ja pileti eest tuleb maksta täishind.
  Kohustuslikus sõjaväeteenistuses olevad Taani ajateenijad saavad reisida tasuta, esitades vajalikud dokumendid ja isikut tõendava dokumendi. Istekoht tuleb reserveerida e-posti teel aadressil uslugi@flixbus.pl.
 • Punkt 11. Taani-sisestel marsruutidel punkte 11.2, 11.3 ja 11.5 ei rakendata. Alla 16-aastased alaealised võivad reisida Taani piires üksi isegi ümberistumisega marsruutidel, kui lapsevanem või eestkostja kinnitab kirjalikult, et alaealine on võimeline ning tal on õigus reisida saatja ja järelevalveta. FlixBus ei vastuta alaealise järelevalve eest. Taanis reisivad lapsed alati sooduspiletiga. Kuni kaks alla 12-aastast last võivad reisida tasuta, kui neid saadab 16-aastane või vanem reisija. Alla 12-aastane laps võib reisida tasuta, kui teda saadab 12–15-aastane isik.

2. Prantsusmaal kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 7.6. Kõigil üle 18-aastastel reisijatel, kes reisivad Prantsusmaale ja Prantsusmaa territooriumil, peab olema alates 9. augustist 2021 üks kolmest tervisetõendist: kas täieliku vaktsineerituse tõend, kehtiv negatiivne RT-PCR-i või antigeenitesti tulemus, Covid-19-st paranemist tõendav vähemalt 11 päeva tagasi tehtud ja mitte rohkem kui 6 kuu vanune positiivne RT-PCR-i testi tulemus.
  Reisijad, kellel ei ole piisavaid sellekohaseid tõendeid, võib reisilt maha jätta. Sellisel juhul puudub õigus transpordi asendamisele.
  Alates 30. septembrist 2021 kehtivad need meetmed kõigile üle 12-aastastele reisijatele.
 • Punkt 11. Prantsusmaa-sisestel marsruutidel ja Prantsusmaalt väljuvatel rahvusvahelistel liinidel punkte 11.2, 11.3 ja 11.4 ei rakendata. Alla 16-aastast alaealist peab reisil alati saatma lapsevanem või eestkostja. Kui 16–17-aastane alaealine reisib Prantsusmaalt teise riiki, peab tema vanem või eestkostja tagama, et alaealisel on kaasas kõik piiriületuseks vajalikud dokumendid ja isikut tõendav dokument (isikutunnistus/pass ja vajaduse korral viisa).
 • Punkt 12.2.1. Kui isikul on: - Prantsusmaal „invaliidsuse“ või „prioriteetsuse“ puuetega isikute liikuvus ja kaasamise kaart; - Saksamaal rasket puuet tõendav puudega isiku kaart või tervisetõend; - Itaalias piirkondliku tervishoiuasutuse (ASL) või riikliku sotsiaalhoolekandeorganisatsiooni (INPS) väljastatud tõend; - Tšehhi Vabariigis kehtiv ZTP/P kaart, mis on väljastatud Tšehhi Vabariigis (PS); ning keeldutakse sellise reisija broneeringust, talle pileti müümisest või andmisest või teda ei lubata bussi tema puude tõttu, võib see isik taotleda kohta enda valitud saatjale, kes saab osutada talle vajalikku abi. See saatja peab olema vähemalt 18 aastat vana, tema pilet on tasuta ja võimalusel antakse talle istekoht puudega isiku kõrval.
 • Punkt 12.2.3. Transpordivahendisse on lubatud neid inimesi saatvad juht- või abikoerad, kellel on „puudega isiku liikuvuse ja kaasamise“ kaart, millel on „invaliidsuse“ ja „prioriteetsuse“ märgid. Väljaõppel olevatel juht- ja abikoertel on samad õigused. Juht- või abikoera kohta peab olema juht- või abikoera identifitseerimisdokument. Need loomad on suukorvi nõudest vabastatud. Rahvusvahelistel liinidel peab lisaks kaasas olema ja ka rahvusvahelise reisimise jaoks mõeldud koerapass.
 • Punkt 21.2. Kui reisija on võtnud ühendust klienditeenindusega ja pole saanud rahuldavat vastust 60 päeva jooksul, teavitatakse teda tasuta lepitusmenetluse võimalusest, milleks peab ta võtma ühendust turismi- ja reisivaidluste lepitajaga. Sellekohase taotluse võib saata tavaposti teel aadressile „MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17“ või esitada taotlus veebiplatvormil aadressil https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Itaalias kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 11.1. Kuni 3-aastaseid väikelapsi võib transportida ainult sobivas turvatoolis. Turvatool peab olema kinnitatud bussis oleva kahe-punkti turvavööga ning turvatooli olemasolu eest vastutab lapsega reisiv täiskasvanu. FlixBus ei vastuta lapsega reisiva täiskasvanu poolt kaasa võetud turvatooli sobivuse ja seadustele vastavuse eest.

  Vähemalt 3-aastaseid lapse võib sõidu ajaks kinnitada turvasüsteemiga ainult juhul, kui viimane on heaks kiidetud ja vastab lapse pikkusele (vt Itaalia liiklusseaduse [Codice della Strada] artikkel 172.6).

  Kui bussis pole heakskiidetud turvasüsteemi, tohib lapse kinnitada tavalise turvavööga ainult juhul, kui viimane vastab lapse pikkusele. See säte kehtib ainult alla 36 kg kaaluvate laste kohta.

  Kui neid sätteid ei järgita, vastutab täielikult ainult täiskasvanu, kes lapse eest vastutavad. Kuni 36 kg kehakaaluga ja kuni 1,50 m pikkusega laps võib reisida ilma lapse turvasüsteemi kasutamata ainult juhul, kui ta ei ole esireas ja temaga koos reisib vähemalt 16-aastane saatja.

  Rahvusvahelistel liinidel võivad alla 14-aastased (kes pole veel 14 aastat vanad) alaealised reisida ainult koos täiskasvanud (lapsevanem, seaduslik eestkostja või muu täisealine isik) saatjaga. Kui alla 14-aastane alaealine reisib rahvusvahelisel liinil ja teda saadab keegi teine peale tema lapsevanema või eeskostja, peab lapsevanem või eeskostja olema andnud selleks loa ning allkirjastanud pädevas politseijaoskonnas (Questura) kirjaliku nõusoleku, mille vormi saab alla laadida järgmiselt lingilt.

  Reisiloa kehtivus piirdub ühe reisiga (ettenähtud ühe suuna ja/või tagasisõiduna) väljaspool alaealise elukohta koos kindlaksmääratud sihtkohaga.

  Kui vähemalt 14-aastane alaealine, kes pole veel 15-aastane, soovib reisida rahvusvaheliselt ilma täiskasvanud saatjata, peab piletile kinnitatud olema lapsevanema või seadusliku eestkostja kirjalik luba, milleks on kasutatud vormi järgmisel lingil.

  Riigisisestel liinidel võivad alla 10-aastased (kes pole veel 10 aastat vanad) alaealised reisida ainult koos täiskasvanud (lapsevanem, seaduslik eestkostja või muu täisealine isik) saatjaga. Kui alla 10-aastane alaealine reisib koos täiskasvanud saatjaga, kes pole ta lapsevanem või seaduslik eestkostja, peab piletile kinnitatud olema lapsevanema või seadusliku eestkostja kirjalik luba, milleks on kasutatud vormi järgmisel lingil.

  Kui vähemalt 10-aastane alaealine, kes pole veel 15-aastane, soovib reisida riigisiseselt ilma täiskasvanud saatjata, peab piletile kinnitatud olema lapsevanema või seadusliku eestkostja kirjalik luba, milleks on kasutatud vormi järgmisel lingil.

  Flix ja FlixCompanies ei vastuta alaealiste järelevalve eest.

 • Punkt 12. Isik, kelle liikumisvõime on transpordi ajal ajutiselt vähenenud füüsilise puude (sensoorne või lokomotoorne, püsiv või ajutine), vaimse puude või vigastuse või mis tahes muu puude või vanuse tõttu ning kelle seisund nõuab lisatähelepanu ja tavapäraselt reisijatele pakutava teenuse kohandamist konkreetse isiku erivajadustele sobivaks („puudega või piiratud liikumisvõimega isik“).
 • Punkt 12.2.1. Saatval isikul on õigus reisida tasuta, kui reisija suudab tõestada, et vajab pidevalt saatja abi. Tõendina tuleb esitada reisi väljumisel nõuetekohane dokument, mis kinnitab, et reisijal on vaja pidevat jälgimist, näiteks Itaalias kohaliku terviseameti (ASL) või riikliku sotsiaalkindlustusinstituudi (INPS) väljastatud tervisetõend (Certificato).
 • Punkt 12.2.3. Puudega inimestele mõeldud abikoeri ja pimedate juhtkoeri transporditakse tasuta, kui esitatakse rasket puuet tõendav kehtiv dokument või muu samaväärne tõend (vt 12.2.1). Need loomad peavad kandma suukorvi, kui bussijuht või kaasreisija seda nõuab.

4. Poolas kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 2.2. See tingimus ei välista reisijate õigust muuta FlixBus Polska sp. z.o.o. teenindatavatel liinidel reisi jooksul bussipeatuses veolepingut või sellest taganeda. Reisi ajal veolepingust taganemiseks tuleb sellest teatada juhile. Reisi ajal veolepingu muutmiseks tuleb sellest teatada juhile ja osta uus pilet.
 • Punkt 3.1. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindatavatel marsruutidel ostetud piletit käsitatakse kviitungina Poola käibemaksuseaduse tähenduses.
 • Punkt 3.2.1. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindatavatel marsruutidel saab teatavatel juhtudel pileti osta bussist.
 • Punkt 3.5.3. Kooskõlas Poola seadusega, mis käsitleb soodushinnaga sõitu ühistranspordis, ja muude õigusnormidega on õigustatud isikutel õigus sõita Poola-sisestel marsruutidel soodushinnaga. Sellisel juhul rakendatakse kõnealusel marsruudil kehtiva hinnakirja suhtes seaduses kehtestatud soodustusi. Reisijad peavad enne bussi sisenemist esitama soodushinnaga sõidu õigust tõendava kehtiva dokumendi. Teabe soodushinnaga sõidu õiguse ja vajalike dokumentide kohta leiate siit.
 • Punkt 5. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindavatel marsruutidel kehtivad punktis 5 nimetatud tingimused ka tasuta või soodushinnaga sõidu õigust tõendava kehtiva dokumendi puudumise korral.
 • Punkt 5.3. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindatavatel marsruutidel on kõrgendatud hinnaks tavalise hinna ja lisatasu summa: 150 Poola zlotti – makstakse pileti kontrollimisel; või 200 Poola zlotti – makstakse maksenõude väljastamisel.
 • Punkt 5.4. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindatavatel marsruutidel tagastatakse kõrgendatud tasu ja lisatasu ning maksenõue tühistatakse, välja arvatud töötlemistasu 15 Poola zlotti, kui reisija esitab seitsme päeva jooksul pärast reisi dokumendid, mis tõendavad reisi broneerimist või õigust tasuta või soodushinnaga sõidule. Asjasse puutuvad dokumendid tuleb saata aadressil https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=et avaldatud kontaktvormi kasutades või tähitud kirjaga aadressil: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varssavi, Poola.
 • Punkt 9.3. Poolas ei ole bussis alkoholi tarvitamine lubatud.
 • Punkt 9.5. FlixBus Polska sp. z o.o. teenindatavatel marsruutidel rakendatakse punkti 9.5 nii, et reisija on kohustatud bussi määrimise puhul hüvitama tegelikult tekitatud kahju.
 • Punkt 12. Poolas ja FlixBus Polska sp. z o.o. poolt teenuste osutamisel kohaldatakse puuetega inimestele, kellel on abikoerad, punkte 12.2.3 ja 12.2.4, nagu on määratletud asjakohastes õigusaktides. Kohaldatakse järgmisi sätteid:
 • Punkt 12.2.3. Puudega inimese abikoera transporditakse lisatasuta, kui ta on varustatud rakmetega ja puudega isikul on abikoera staatust tõendav sertifikaat ning nõutavate veterinaarvaktsiinide tõend. Need loomad ei pea kandma suukorvi.
 • Punkt 12.2.4. Sätet ei kohaldata.
 • Punkt 17. Punkti 17 Poolas ei rakendata, kuid samas kohaldatakse järgmisi vastutust käsitlevaid sätteid (17.8.1–17.8.9) kooskõlas Poola tsiviilseadustiku ja reisijateveo seadusega.
 • Punkt 17.8.1. Vedajaga sõlmitud veolepingust tulenevad kaebused tuleb esitada FlixBusile kirjalikult, kasutades Flix veebiportaalis avaldatud vorme, või saata tähitud kirjaga järgmisel aadressil: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varssavi, Poola. Kaebuse võib esitada ühe aasta jooksul pärast kaebuse aluseks oleva sündmuse toimumist.
 • Punkt 17.8.2. Kaebus peab eelkõige sisaldama järgmist: kaebuse esitaja sihtkoht, asjaolude kirjeldus ja tõstatatud küsimused, kantud kahju, nõutav hüvitis (hüvitise summa) ja kaebuse esitaja allkiri. Kaebusele tuleb lisada originaalpilet või selle koopia ning veolepingu dokumendid, sealhulgas tasuta või soodushinnaga sõidu õigust tõendavad dokumendid.
 • Punkt 17.8.3. Kui kaebus käsitleb pagasit, tuleb selgitada, milline kahju tekkis ja mis asjaoludel.
 • Punkt 17.8.4. Kui kaebus ei vasta eelnimetatud nõuetele, tuleb esitada nõutud teave. Sellisel juhul palub vedaja kaebuse esitajal esitada vajalik teave 14 päeva jooksul kaebuse saamisest. Kui kaebuse esitaja taotlusele ettenähtud tähtaja jooksul ei vasta, jäetakse kaebus läbi vaatamata.
 • Punkt 17.8.5. Vedaja vaatab kaebuse läbi 30 päeva jooksul selle saamisest.
 • Punkt 17.8.6. Lisatingimused ja üksikasjad on sätestatud Poola transpordiseaduses ja selle rakendusaktides.
 • Punktid 18 ja 19. Neid sätteid FlixBus Polska sp. z.o.o. teenindatavatel liinidel ei kohaldata.

5. Tšehhi Vabariigis rakendatavad lisa veotingimused

 • Punkt 3.3.3. Seaduse nr 89/2012 (tsiviilseadustik) paragrahvi 1840 (muudetud) kohaselt ei kohaldata reisijateveo lepingute suhtes erisätteid, mis käsitlevad sidevahendi abil sõlmitud lepinguid ja mille kohaselt on tarbijal õigus neljateistkümne päeva jooksul lepingust taganeda.
 • Punktid 11.2–11.4. Punktides 11.2–11.4 nimetatud vanusepiirangute asemel võib alla 6-aastane laps reisida ainult koos saatjaga, kes on vähemalt 10-aastane.
 • Punkt 11.5. Kuni kuueaastased lapsed võivad sõita tasuta; see ei kehti koos sama saatjaga reisiva teise ja järgnevate laste kohta või kui lapsel on saatja taotlusel eraldi istekoht. 6–18-aastased reisijad saavad sõita soodushinnaga.
 • Punkt 12. Tšehhi Vabariigis võivad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud reisida soodushinnaga, tingimusel et neil on Tšehhi Vabariigis väljastatud kehtiv puudetunnistus.
 • Punkt 12.2.1. Kui esitatakse tõendid, et reisija vajab pidevat abi, võib tema saatja reisida tasuta. Tõendi esitamine tähendab, et reisi alguses tuleb esitada asjakohane dokument, mis tõendab, et reisija vajab pidevat abi; Tšehhi Vabariigis on selleks Tšehhi Vabariigis väljastatud kehtiv puudetunnistus.
 • Punkt 12.2.4. See säte ei kehti.
 • Punkt 16.2. Kui reisijal on ühesuunapilet ümberistumiskohta ja reisi väljumine hilineb 60 minutit või rohkem ning reisija otsustab reisist loobuda, on tal õigus piletihinna hüvitamisele.
 • Punktid 17.1.–17.3, 17.6, 17.7. Kohaldatakse seaduses kehtestatud vastutust käsitlevaid sätteid.
 • Punkt 17.4.2. Nimetatud sätte asemel kehtib järgmine: reisijal on õigus saada pagasiruumis transporditud kadunud pagasi tõttu tekkinud tõendatud kahju eest hüvitust maksimaalselt 3000 CZK.
 • Punkt 18. Peale nende üldiste veotingimuste kohaldatakse transpordi- ja sideministri määrust nr 175/2000, mis käsitleb reisijate raudtee- ja maanteeveo eeskirju, ning muid asjakohaseid õigusakte.
 • Punkt 19. Võimalikud vaidlused FlixBus CZ s.r.o. ja reisija vahel lahendatakse Tšehhi Vabariigi kohtus. 

6. Rootsis kehtivad täiendavad veotingimused

 • Punkt 16.2. 
  • Reiside hilinemised liinidel kogupikkusega alla 150 km (nt liin 690 Arlanda – Stockholm C)
   • Bussiliinidel kogupikkusega alla 150 km kehtivad rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral muud tingimused.
   • Reisijad võivad jätkata reisi muude transpordivahenditega või hilinenud bussiga; mõlemal juhul on reisijatel õigus saada rahalist hüvitist. See ei sõltu vahemaast, mille reisija iseseisvalt läbib, vaid kasutatava bussiliini kogupikkusest.
  • Hüvitis muude transpordivahendite kasutamise korral.
   • Kui on alust eeldada, et sihtkohta jõudmine hilineb üle 20 minuti, on reisijatel õigus sooritada reis muude transpordivahenditega ja seejärel saada hüvitist muude transpordivahendite kasutamise kulude katmiseks. Muud transpordivahendid võivad olla näiteks ühistransport, takso või oma auto. Taksosõitude hüvitamistaotlusi võetakse arvesse ainult juhul, kui sõit toimus jaamade vahel, mis olid otseselt seotud broneeritud või kavandatud bussisõitudega.
   • Muude transpordivahendite kulud peavad olema olukorda silmas pidades mõistlikud ega tohi ületada 1/40 sotsiaalkindlustusseadustikus (2010:110) sätestatud baashinnast (2020. aastal 1182,50 Rootsi krooni). Konkreetseid piiranguid mõistlikele kuludele ei ole; selle üle otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.
   • Reisijatel võib olla õigus saada hilinemise korral muude transpordivahendite kasutamise hüvitist isegi juhul, kui neil polnud võimalik bussipiletit osta. Eelduseks on, et buss hilineb üle 20 minuti ja reisijad on kavatsenud reisida just selle bussiga, mis hilineb. Reisijal peab olema võimalik tõendada, et ta on teinud selleks teatavaid ettevalmistusi, näiteks on ta tulnud bussipeatusse või bussijaama õigeks ajaks, et reisida just selle bussiga, mis aga hilineb. 
  • Piletihinna tagasimaksmine
   • Kui reisijad otsustavad jätkata reisi hilineva bussiga, on neil õigus pileti eest makstud raha osaliselt või täielikult tagasi saada.
    • Kui reis hilineb üle 20 minuti, on reisijatel õigus saada tagasi 50% piletihinnast.
    • Kui reis hilineb üle 40 minuti, on reisijatel õigus saada tagasi 75% piletihinnast.
    • Kui reis hilineb üle 60 minuti, on reisijatel õigus saada tagasi 100% piletihinnast.
   • Reisijatel, kes soovivad muude transpordivahendite kulude hüvitamist, tuleb esitada taotlus kahe kuu jooksul pärast bussi hilinemise kuupäeva.

7. Eestis kehtivad täiendavad veotingimused

 • Punkt 3.5.3: Riigisisesel liinil kohalduvad ühistranspordiseaduses sätestatud kohustuslikud sõidusoodustused õigustatud isikutele. Sellisel juhul rakendatakse kõnealusel marsruudil kehtiva hinnakirja suhtes seaduses kehtestatud sõidusoodustusi. Reisijad peavad enne bussi sisenemist esitama sõidusoodustusega sõitmise õigust tõendava kehtiva dokumendi.
 • Punktid 18.1–18.3, 18.4.1 ja 18.6: Kohaldatakse seaduses kehtestatud vastutust käsitlevaid sätteid.
 • Punktid 19 ja 20: Neid sätteid ei kohaldata marsruutide suhtes, mida opereerib FlixBus Estonia OÜ. Käesolevatele üldistele veotingimustele kohaldatakse ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega, kui marsruuti opereerib FlixBus Estonia OÜ. Kõik käesolevatest üldistest veotingimustest ja/või FlixBus Estonia OÜ opereeritavatest marsruutidest tulenevad või nendega seotud vaidlused, nõuded või pretensioonid lahendatakse Harju maakohtus Tallinnas, Eestis.

8. Lätis kehtivad täiendavad veotingimused

 • Punkt 3.5.3: Reisijal on õigus kasutada Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud kohalduvaid sõidusoodustusi. Sellised sõidusoodustused kohalduvad üksnes riigisisestel liinidel. Reisijad peavad enne bussi sisenemist esitama sõidusoodustusega sõitmise õigust tõendava kehtiva dokumendi.
 • Punkt 11: Punkti 11 sätteid kohaldatakse Läti suhtes koos järgmiste täiendavate sätetega:
 • Punkt 11.6: Alla 7-aastastel lastel on lubatud reisida üksnes siis, kui nendega on kaasas täiskasvanu või vähemalt 13-aastane isik.
 • Punkt 11.7: Alla 16-aastastel lastel ei ole lubatud reisida ilma täiskasvanuta, kui sõiduaeg on vahemikus 22:00–06:00.
 • Punkt 11.8: Kui Lätist reisivad rahvusvaheliselt alla 18-aastased lapsed, peavad nende vanemad või eestkostjad tagama, et lastel oleksid kaasas kõik vajalikud dokumendid piiri ületamiseks.
 • Punkt 18: Punktis 18 toodud sätteid Lätis ei kohaldata, kuid kehtivad järgmised sätted:
 • Punkt 18.9.1: Kui reisija on keeldunud reisist ja tagastab varem ostetud pileti, on reisijal õigus saada hüvitist pileti väärtuse eest vastavalt käesolevatele tingimustele ja kehtivatele õigusaktidele.
 • Punkt 18.9.2: Vastavalt käesolevatele tingimustele ja kohaldatavatele õigusaktidele hüvitab FlixBus tekkinud otsese kahju (välja arvatud saamata jäänud tulu), kui reisijate liiniveo sõiduki (vastavalt kohaldatavatele nõuetele) saabumine või väljasõit ei vasta sõiduplaanile, samuti, kui tühistatakse reis rahvusvahelisel marsruudil, milleks reisijal on pilet.
 • Punkt 18.9.3: Kui pagas on kahjustatud või kadunud, koostab FlixBus vedajana sellekohase akti ja hüvitab reisijale kahju vastavalt käesolevatele tingimustele ja kehtivatele õigusaktidele.
 • Punkt 18.9.4: Kui pagas, mille eest FlixBus vedajana on maksnud juba hüvitist, leitakse hiljem üles, on reisijal õigus nõuda sellise pagasi väljaandmist, kui ta tagastab saadud hüvitise (võttes arvesse leitud pagasi seisukorda).
 • Punkt 18.9.5: FlixBus kui vedaja vastutab veo ajal tekitatud kahjude eest, kui reisija on surnud või saanud vigastada, või kui on põhjustatud mõni muu tervisekahjustus või kahju reisija varale ja vedaja ei suuda tõendada, et kahju on tekkinud vääramatu jõu, kannatanu enda tahtluse või raske hooletuse tõttu. Vedaja vastutab reisijate sisenemise või väljumise ning pagasi peale- või mahalaadimise ajal tekkinud kahjude eest, kui on tehtud kindlaks, et vedaja on süüdi.
 • Punkt 18.9.6: Hüvitise ülemmäär seoses reisija surmaga või reisijale kehavigastuse tekitamise või pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral on igal üksikjuhul piiratud 220 000 euroga reisija kohta ja 1 200 euroga pagasiühiku kohta. Ratastoolide, muude liikumisabivahendite või abiseadmete kahjustuste korral on hüvitise suurus alati võrdne kadunud või kahjustatud varustuse asendamise või parandamise kuludega.
 • Punkt 18.9.7: Enne, kui reisija esitab FlixBusi kui vedaja vastu kohtusse hagi seoses veolepingu rikkumisega, peab reisija esitama kaebuse FlixBusile. Kaebusele tuleb lisada seda tõendavad dokumendid. Kaebus FlixBusile tuleb esitada kolme kuu jooksul alates kuupäevast, millal liinivedu toimus või oleks pidanud toimuma. Ühe kuu jooksul pärast kaebuse saamist teavitab FlixBus kui vedaja reisijat sellest, kas kaebus on põhjendatud, tagasi lükatud või seda alles kaalutakse. Lõpliku vastuse esitamiseks kuluv aeg ei tohi olla pikem kui 3 kuud alates kaebuse saamisest.
 • Punkt 19: Neid sätteid ei kohaldata marsruutide suhtes, mida opereerib SIA FlixBus Latvia.
 • Punkt 20: Punktis 20 toodud sätteid Lätis ei kohaldata, kuid kehtivad järgmised sätted: Kõik vaidlused reisija ja SIA FlixBus Latvia vahel lahendatakse Läti Vabariigi kohtus.

9. Leedus kehtivad täiendavad veotingimused

 • Punkt 3.5.3: Leedu siseste reiside korral (riigisisesed liinid) tulevad kohaldamisele Leedu seadusandluses sätestatud kohustuslikud sõidusoodustused õigustatud isikutele. Sellisel juhul rakendatakse kõnealusel marsruudil kehtiva hinnakirja suhtes seaduses kehtestatud sõidusoodustusi. Reisijad peavad enne bussi sisenemist esitama sõidusoodustusega sõitmise õigust tõendava kehtiva dokumendi.
 • Punkt 15.1: Piletihinnas sisalduv pagas on piiratud ühe tasuta pagasiga reisija kohta, maksimaalse suurusega 100 x 50 x 50 cm koti kohta. Lubatud on mõnevõrra erinevad mõõtmed, kui pagasi suurus, mille moodustab pagasi kõrgus, laius ja pikkus, ei ületa 200 cm. Iga reisija saab tasuta kaasa võtta pagasit kuni 25 kg. Pagasi all mõeldakse kohvreid ja kotte. Matkakoti kaasa võtmine on erand. Lisateavet lubatud pagasi kohta saate broneerimise ajal.
 • Punkt 15.2.1: Käsipagasi saab kaasa võtta tasuta, kuid see on piiratud ühe pagasiühikuga reisija kohta, mille maksimaalne suurus, mille moodustab pagasi kõrgus, laius ja pikkus, ei ületa 120 cm ja maksimaalne kaal on 7 kg.
  Leedu siseste reiside korral (riigisisesed liinid) on õpilastel lubatud kaasa võtta käsipagasit, mille mõõdud on suuremad ülalnimetatud mõõtudest, kui käsipagas on õpingute jaoks hädavajalik.
 • Punktid 18.1 ja 18.3, 18.4.1 ja 18.6: Kohaldatakse seaduses kehtestatud vastutust käsitlevaid sätteid.
 • Punktid 19 ja 20: Neid sätteid ei kohaldata marsruutide suhtes, mida opereerib UAB "FlixBus Lithuania". Leedu õigust kohaldatakse UAB "FlixBus Lithuania" teostatava reisijateveo suhtes. Võimalikud vaidlused UAB "FlixBus Lithuania" ja reisija vahel lahendatakse Leedu kohtus.

10. Ühendkuningriigile kohaldatavad täiendavad veotingimused

 • Punkt 11.3: Kehtib ainult Ühendkuningriigi piiresse jäävatele reisidele.
 • Punkt 11.4: Väljaspool Ühendkuningriiki reisivate teenuste puhul peab laps olema vähemalt 16-aastane, et iseseisvalt reisida.

11. Hispaanias kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 19: Flix SE keeldub ja välistab enda pakutavate teenustega seotud vaidluste lahendamise transpordi lepituskomisjonides. Kui reisija esitab kaebuse transpordiküsimuste lepituskomisjonile, teavitatakse teda alternatiivsetest vaidluste lahendamise võimalustest.

12. Kreekas kehtivad lisaveotingimused

 • Punkt 9. Reisijatel on järgmised kohustused.
  • Reisijatel pole lubatud teha müra (näiteks kuulata raadiot ilma kõrvaklappideta).
  • Pole lubatud kleepida kleebiseid, jagada trükitud materjale, müüa kaupu, korraldada mis tahes vormi propagandat, mängida muusikainstrumente ja kerjata.
 • Punkt 11.2. Alla 7-aastased alaealised võivad riigisisestel ja rahvusvahelistel liinidel reisida ainult koos täiskasvanud saatjaga.
 • Punkt 11.3. 7–14-aastased alaealised võivad reisida üksi, kui lapsevanem või eestkostja kinnitab reisi broneerimise ajal kirjalikult, et alaealine on võimeline ning tal on õigus reisida saatja ja järelevalveta. Flix, FlixCompanies ja nende sidusettevõtted ei vastuta alaealise järelevalve eest. Üksi reisivad lapsed ei tohi reisida ööliinidel ega ületada riigipiiri. Peale selle ei tohi üksi reisivad lapsed reisida ümberistumisega marsruutidel.
 • Punkt 11.4. Kreeka ja ELi liikmesriikide vahel reisivate veoteenuste puhul on lubatud reisida ilma saatjata vähemalt 6-aastastel lastel. Saatjaga laste puhul peab lapse saatja panema jalutuskäru pagasiruumi.
 • Punkt 16.1. Kreeka ja teiste ELi liikmesriikide vahel reisivatel reisijatel võib olla lubatud vedada väikeloomi reisija vastutusel ning vastavalt vedaja juhi või muu volitatud töötaja otsusele, olenevalt sõiduki täituvusest (mahutavusest) ja reisijate turvalisusest (välja arvatud teenistuskoerad), kui on täidetud järgmised tingimused.
  • Loom on turvalises suletud tüüpi transpordipuuris, mille mõõtmed ei ületa 70 × 40 × 50 cm.
  • Looma saadab omanik või looma eest vastutav isik.
  • Looma omanik või looma eest vastutav isik kannab kaasas looma tervisekaarti (nt lemmikloomapassi).
  • Looma omanik või looma eest vastutav isik jääb looma lähedusse ning hoiab ära teiste reisijate vigastamise või häirimise ohu.
  • Loom on paigutatud sõidukis vabasse kohta, eemale liikumiskoridoridest, sisse- ja väljapääsudest ning piletikontrolli punktidest, et vältida teiste reisijate ohustamist veo ajal.
  • Linnadevaheliste või ühendusesiseste regulaar- ja juhuvedude puhul tuleb loomi vedada alati salongis ja mitte mingil juhul pagasiruumis (sh ka postipakis olevaid loomi).
  • Teenistuskoeri, nimelt koolitatud juhtkoeri pimedatele ja piiratud liikumisvõimega inimestele ning samuti koeri, kellel on teenistuskoera väljaõpe pooleli, transporditakse järgmiselt.
  • Ilma puuri ja suukorvita, kui teenistuskoer on rihma otsas (olenemata teenistuskoera suurusest).
  • Teenistuskoera kasutaja või treener peab kaasas kandma seaduses määratletud dokumente, mis tõendavad teenistuskoera väljaõppe piisavust (kui teenistuskoer on koolitatud või treenimine on pooleli), teenistuskoera tervist ning seda, et teenistuskoera kasutajal või treeneril on asjakohased sertifikaadid ja tõendid teenistuskoera kasutuse kohta, ning näitama selliseid dokumente piletikontrolörile või muule vastava volitusega töötajale, kui neid dokumente küsitakse.
  • Kui teenistuskoera kasutaja või treener on ELi kodanik või kolmanda riigi kodanik, kuid viibib Kreekas lühikese aja jooksul, tuleb päritoluriigi ametliku asutuse väljastatud vajalikud dokumendid tõlkida inglise keelde. Pikaajalise Kreekas viibimise korral (nt tööga seotud põhjustel, alaline riigis viibimine jne) tuleb lasta dokumendid tõlkida kreeka keelde asjaomastel Kreeka ametiasutustel välismaal (nt saatkonnal), kooskõlas asjaomaste õigusaktide sätetega.
  • Teenistuskoera kasutaja või treener peab hoolitsema sõiduki puhtuse hoidmise eest ning samuti tagama, et teised reisijad saavad vabalt liikuda.

Juhime tähelepanu sellele, et kahju tekitamise korral kohaldatakse tsiviilseadustiku üldsätteid, mis käsitlevad loomaomaniku vastutust teisele isikule tekitatud kahju eest (tsiviilseadustiku artikkel 924).

 • Punkt 14. Vedajal ja tema töötajatel on kohustus kindlustada reisijad liiklusõnnetuste vastu kogu transporditeenuse kestuse välteks, alates sõidukisse sisenemisest kuni sõidukist väljumiseni.